Václav Trojan: Vzdělávání ředitelů škol a jejich kompetence

čtvrtek 13. května 2010 ·

„Nevím-li sám, kam jdu, nemohu vést ostatní k cíli. Pokud ovšem cíl neznám, nebo v horším případě vůbec neexistuje, mohu být dlouhodobě přesvědčen, že je vše v naprostém pořádku. Otázkou ovšem zůstává, kde všichni nakonec skončíme“, píše autor v úvodu.


Příspěvek přednesený na 5. ročníku Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2009 je uveřejněn v e-Pedagogiu 1/2010, nezávislém odborném časopisu určeném pedagogickým pracovníkům všech typů škol (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc).

Autor v závěru shrnuje: „Ve školství není komplikovanější role, než je role ředitele školy. Problémem zůstává nejasnost jejího pojetí. Ve světle špatného pochopení odpovědnosti za všechny procesy a výsledky školy, která ze zákona logicky vyplývá řediteli školy, je dotyčný často zatěžován odbornými činnostmi ekonomickými či právními. Přitom z publikací obecné teorie managementu vyplývá potřeba kompetencí k řízení lidí, výběru pracovníků, delegování úkolů a kontroly. Očekávat od ředitele školy bezchybné výklady právních norem, ekonomiky, problematiky stavebního řízení apod. je podobně absurdní, jako nutit jej do studia všech předmětů vyučovaných na jeho škole. Kompetence musí začínat od vyjasnění role ředitele ve škole.“

Příspěvek najdete ZDE.

0 komentářů: