Petra Hanušková: Zájem školáků o fyziku a chemii upadá, pomoci mají peníze z EU

středa 19. května 2010 ·

Zeptáte-li se školáků na oblíbené předměty, fyzika a chemie k nim s největší pravděpodobností patřit nebudou. Čeští studenti se netají s tím, že přírodní vědy pro ně nejsou příliš zajímavé, což se začíná projevovat i v celkové úrovni jejich znalostí. Ministerstvo školství však v současnosti realizuje projekty financované ze strukturálních fondů Evropské unie, které mají za úkol prestiž přírodovědných a technických oborů zlepšit.


Přírodovědné předměty jako je matematika, fyzika nebo chemie se pro většinu školáků staly strašákem, který jim každoročně kazí vysvědčení. Malá chuť se těmto oborům věnovat má za následek, že na přírodovědné a technické univerzity se hlásí čím dál tím méně studentů, zatímco ty humanitní jsou přeplněné.

V mezinárodním srovnávacím testu uskutečněnému před třemi lety navíc vyšlo najevo, že kdysi nadprůměrné znalosti českých školáků jsou již dávno minulostí. V přírodovědných předmětech jsou žáci čtvrtých a osmých tříd srovnatelní s evropským průměrem, v matematice za zbytkem Evropy dokonce zaostávají. V čem je tedy největší problém?

„Problémů vidím více, od vyučování na základních školách, kde se dává přednost výkladu s křídou u tabule, až po celkový konzumní způsob života, kdy v dětech není podporována manuální zručnost, ani představivost,“ vysvětluje Miloš Hernych z Technické univerzity v Liberci. „V dětech je podle mě důležité podporovat manuální zručnost už od útlého věku a seznamovat je s třeba i zdánlivě obyčejnými věcmi, aby získaly představu o jejich funkcích a vzájemných vazbách.“

Právě Technická univerzita Liberec získala podporu přes jedenáct milionů korun z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost na podporu žáků základních a středních škol k jejich budoucímu zapojení do výzkumu a vývoje v technických oborech.

V rámci projektu jsou tak pro děti pořádány kurzy a akce, kde se seznámí se základy technických věd a na vlastní kůži si vyzkouší různé pokusy. Za devět měsíců od začátku projektu bylo těchto akcí uspořádáno již přes 40.

„Nejde nám o to, aby děti pokusům pouze přihlížely, důležité je jejich přímé zapojení do děje," doplňuje Miloš Hernych. „Uspořádali jsme například kurz Chemik detektivem, kde si každý mohl vyzkoušet různá chemická a fyzikální kouzla, například za jakých okolností poteče kapalina směrem nahoru. Nebo si na jiném kurzu mohly děti zkusit sestrojit vlastního robota."


0 komentářů: