Zajímavé programy v Techmanii pro MŠ, ZŠ i SŠ

čtvrtek 20. května 2010 ·

Techmania science center v Plzni nabízí tematicky zaměřené programy pro všechny typy škol. Školní skupiny se mohou objednat na konkrétní datum i čas a zvolit si délku návštěvy. Centrum nabízí i letní program Přísně tajné léto v Techmanii pro děti ve věku 9–12 let.


O projektu Techmania science center

Společnost ŠKODA HOLDING a. s a Západočeská univerzita v Plzni založily obecně prospěšnou společnost Regionální technické muzeum o. p. s. se záměrem vybudovat v Plzni v areálu průmyslového závodu Škoda moderní interaktivní muzeum (ve světě označované jako science center). V dozorčí radě obecně prospěšné společnosti jsou zástupci Statutárního města Plzeň a Plzeňského kraje. Projekt interaktivního muzea Techmania ve svém začátku nesl pracovní název Technorama, podle švýcarského science centra.

Oba zakladatelé se tak snaží reagovat na současnou situaci, kdy v České republice klesá zájem o technické obory. Science centra vnímají jako ve světě osvědčený způsob vedoucí k posílení zájmu o vědu a techniku. Hlavní cílovou skupinou jsou děti a mládež. Společnost ŠKODA HOLDING a. s. do projektu vložila budovu o celkové ploše cca 10.000 m2.

Objekt je plánováno rekonstruovat v několika etapách. Provoz byl zahájen v listopadu roku 2008. Celá rekonstrukce by měla být hotová v roce 2014, kdy by měla být otevřena druhá část science centra, planetárium a parkovací dům na celkové ploše 30.000 m2.

Techmania science center je založeno na expozicích složených z interaktivních exponátů, které herní formou přibližují určitý matematický či fyzikální princip. Interaktivnost spočívá v tom, že návštěvník svojí činností exponát "rozhýbe", tak aby se prostřednictvím daného děje ukázal vlastní princip. Učení je zde postaveno na vlastním prožitku – zkušenosti.

Projekt Techmania si klade za cíl v určitých oborech přiblížit vývoj lidského poznání a v návaznosti na to ukázat, jak se toto poznání uplatňuje v technice. Dalším cílem je také představit současnou hranici lidského poznání a poukázat na nezodpovězené otázky, na které budou hledat odpovědi další generace – nejlépe mladí návštěvníci science centra.


Programy pro školy

TOP SECRET – Vyšetřování zločinu
Věk (třída, škola): 1. a 2. st. ZŠ
Doba trvání: 75 min

Na ministerstvu vnitra se stal teroristický útok. Je nutné odhalit pachatele. Chcete se stát vyšetřovatelem případu? Najdete v trezoru ukryté tajné dokumenty? Určíte, komu patří otisky prstů? Poznáte, ve kterém kufru se skrývá nebezpečí? Žáci postupně získají jednotlivé indicie a důkazy, které jim pomohou odhalit pachatele.


TOP SECRET – Výcvik nových agentů
Věk (třída, škola): 1. a 2. st. ZŠ
Doba trvání: 75 min

Víte, co musí zvládnout začínající agent? Budete vysílány na tajné mise, ve kterých zvládnete dešifrovat tajné zprávy, otevřít trezor, určíte otisky prstů a pneumatik. Odhalíte, co se skrývá v kufru. Není snadné zvládnout úkoly začínajícího agenta. Program je koncipován jako soutěž týmů, které získávají body podle úspěšnosti při plnění misí.


Edutorium – Čarování s čarodějem
Věk: MŠ 3–5 let; ZŠ 1. –2. třída
Doba trvání: 40–60 min.

Děti s „čarodějem“ procházejí expozice jako jeho „kouzelnickou komnatu“ a zkoumají na různých exponátech, jak se vaří kouzelné lektvary, jak vypadají stíny od zlobivých světýlek, jak čaroděj nechá zmizet skleněnou tyčinku a vyčaruje blesky... Děti pomohou osvobodit zakletého chlapce v křišťálové kouli, nakrmí hladové jezinky, probudí různě zlobivé blešky a naučí se oklamat vrčícího vlka.


EDUTORIUM pro fyzikální nováčky
Věk (třída, škola): ZŠ – 6.třída, osmileté gymnázium – prima
Doba trvání: 45 min.

Program umožní názorně pochopit vybrané jevy z mechaniky, termiky, optiky, elektřiny a magnetismu. Žáci prozkoumají volný pád těles i proudění tepla. Vyzkoušejí také, jaké stíny vrhají různé světelné zdroje přes různá stínítka. Pomocí dvou exponátů si snadno zapamatují podstatu Brownova pohybu a nakonec uvidí, jak magnetické pole ovlivňuje obrazovku.


Edutorium – Mechanika mýtů zbavená
Věk (třída, škola): ZŠ, SŠ
Doba trvání: 30–45 min

Žáci se zábavnou formou seznámí s vybranými pojmy z mechaniky, zaměřené především na moment setrvačnosti a setrvačník. Dále si vyzkouší postavit samonosný oblouk. Prozkoumají také volný pád těles. Chaotické kyvadlo ukáže, jak z jednoduchého pohybu vznikne poměrně složitý pohyb kyvadel.


Edutorium – Co dokáže magnet
Věk (třída, škola): ZŠ, SŠ
Doba trvání: 45–60 min

Program je zaměřen na magnetické pole a jeho vlastnosti. Měří se zde magnetická indukce Země, zjišťuje se závislost zmagnetování materiálu na teplotě. Na exponátu Transformátor se hledají různé způsoby vzniku proudu v cívce pomocí změny magnetického pole. Žáci poznávají, jak magnetické pole ovlivňuje obrazovku a doutnavý výboj.


Edutorium – Vlastnosti a šíření zvuku
Věk (třída, škola): ZŠ, SŠ
Doba trvání: 60 min

Program je zaměřen na vlastnosti a šíření zvuku. Zábavnou formou zde žáci prozkoumají pojmy jako je stojaté vlnění, ultrazvuk, odraz zvuku, tón a další. Vyzkouší si zvukovou čočku a uvidí projev neviditelného zvuku. Pomocí exponátu pochopí, proč se zvuk nemůže šířit vesmírným prostorem.


Edutorium – Vlnění
Věk (třída, škola): ZŠ, SŠ
Doba trvání: 60 min

Program se věnuje fyzikálním vlastnostem vlnění. Pomocí interaktivních exponátů žáci objevují například ohyb, odraz, lom, rozptyl nebo polarizaci vlnění.


Edutorium – Vlastnosti čočky
Věk (třída, škola): ZŠ, SŠ
Doba trvání: 45 min

Žáci se zábavnou formou seznámí s vlastnostmi optické čočky. Na exponátu Modely očí mohou pozorovat různé vady očí a způsoby jejich korekce. Zjistí, jaký je rozdíl mezi spojnou a rozptylnou čočkou. Na exponátu mizející sklo objeví závislost rychlosti šíření světla na indexu lomu. Poznají, jakou čočku vytvoří kulová nádoba napuštěná vodou.


Edutorium – Rozklad světla
Věk (třída, škola): ZŠ, SŠ
Doba trvání: 30–45 min

Po absolvování programu by měli žáci pochopit, že bílé světlo lze rozložit do jednotlivých složek (RGB) a jak se jednotlivé složky mezi sebou míchají. Dále budou seznámeni s pojmem světelné spektrum, které budou zkoumat pomocí difrakční mřížky a hranolu.


Edutorium – Stínohra
Věk (třída, škola): ZŠ
Doba trvání: 30 min

Program využívá tří exponátů zaměřených na stíny. Žáci objevují několikanásobné, trojrozměrné a barevné stíny. Prozkoumávají také, jaké stíny vrhají různé zdroje přes stínítka.


Edutorium – Teplo a chlad
Věk (třída, škola): ZŠ, SŠ
Doba trvání: 45 min

Program umožní lépe pochopit vybrané jevy z termiky. Pomocí dvou exponátů žáci uvidí a snadno si zapamatují podstatu Brownova pohybu. Exponát Tepelné čerpadlo nádherně demonstruje princip ledničky. Žáci mohou dotykem a zrakem prozkoumat vedení a proudění tepla. V programu mohou také sami naleznout odpověď na otázku, jestli voda může zároveň vařit a mrznout.


Edutorium – v hlavní roli elektřina
Věk (třída, škola): ZŠ, SŠ
Doba trvání: 45 min

Program přibližuje různé fyzikální vlastnosti elektrického proudu. Jedná se zejména o vznik a vedení proudu. Do programu jsou také zahrnuty exponáty, na kterých si žáci ověří Ohmův zákon a princip transformátoru. Součástí tohoto programu je show s van de graffovým generátorem.


Historie a současnost Škody Plzeň
Věk (třída, škola): neomezený
Doba trvání: cca 45 min

Návštěvníci se seznámí s historickým vývojem firmy ŠKODA od jejího založení až do současné podoby. Projdou se po časové ose a zastaví se u stěžejních okamžiků. Aktivní formou vyhledají a získají informace z obrazových panelů, audio-video sekvencí, a dalších zdrojů, ze kterých si vytvoří představu o světovém věhlasu společnosti ŠKODA.
Programy Europe Direct Plzeň – zdarma


EU HROU
Věk (třída, škola): ZŠ, 1. stupeň (doporučené pro 5. třídu)
Doba trvání: 45–60 min.

Program žáky seznámí se základními informacemi o EU (co je to EU, proč vznikla a jaké je její poslání). Dozví se, jaké jsou symboly EU (vlajka, hymna, heslo a Den Evropy). V neposlední řadě hravou formou získají základní informace o členských státech.


EU – SEZNAMTE SE
Věk (třída, škola): ZŠ, 2. stupeň
Doba trvání: 60 min

Program je určen žákům druhého stupně ZŠ. Žáci se seznámí s informacemi o EU (co je to EU, proč vznikla a jaké je její poslání, jaké mezinárodní organizace existovaly v Evropě před EU a co je Schumanova deklarace). Dozví se, jaké jsou symboly EU (vlajka, hymna, heslo a Den Evropy) a blíže se seznámí s jednotnou evropskou měnou – Eurem. Získají základní informace o důležitých institucích EU (Evropský parlament, Evropská komise a Evropská rada).


EU – CHCETE VĚDĚT VÍC
Věk (třída, škola): SŠ
Doba trvání: 60 min

Program je určen studentům středních škol. Seznámí se v něm s podrobnými informacemi o EU a její historii. Získají informace o institucích EU (např. Evropský parlament, Evropská komise a Evropská rada). Studenti prodiskutují aktuální témata např. Lisabonská smlouva, Schengenská spolupráce a další možnosti rozšiřování EU (Turecko) a mnoho dalšího.


Přísně tajné léto v Techmanii

Pětidenní program pro děti ve věku 9–12 let pořádá Techmania science center v Plzni od 12. 7. do 27. 8. 2010.

V rámci každého dne od 8.30 do 16.00 hodin nabízíme dětem atraktivní způsob, jak strávit letní prázdniny. Od pondělí do čtvrtka si děti v dopoledních hodinách vyzkouší zábavné fyzikální a chemické pokusy, zahrají si populárně-vzdělávací hry a budou mezi sebou v týmech také soutěžit.

Každý den odpoledne představíme napínavou hru, při níž děti v roli špiónů pomohou bezpečnostní agentuře vyšetřit, co se skrývá za ohrožením Techmanie.

Během pátku se účastníci programu budou s pomocí zkušených odborníků celý den připravovat na svou vlastní show, kterou v závěru dne předvedou svým rodičům a kamarádům, které si pozvou. Po skončení show vyhlásíme vítěze celotýdenního programu.

Přihlášky a bližší info k programu najdete na www.techmania.cz.

Kontakt: Michaela Petrlíková, michaela.petrlikova@techmania.cz, tel.: 737 247 589, www.techmania.cz

0 komentářů: