Vzdělávací projekt finanční gramotnosti pro žáky základních škol

úterý 8. června 2010 ·

Společnost OVB Allfinanz dnes v Liberci za účasti vrcholných představitelů statutárního města, v čele s primátorem Ing. Jiřím Kittnerem, představila vzdělávací projekt zaměřený na žáky základních škol. Projekt má bojovat s nízkou úrovní finanční gramotnosti české populace.

Náplní projektu jsou nejen přednášky, výukové podklady a materiály, následné testy, ale také internetové aplikace, které vhodnou formou doplňují a motivují posluchače. Především jde o interaktivní hru založenou na principu oblíbených strategických simulátorů. „Hráč je v roli rodinného "manažera" a řídí čtyřčlennou rodinu v jejich domečku tak, aby ekonomicky vyšla s platem a zároveň byli všichni šťastní. Cílem je uspořit během šesti měsíců na jednu ze tří dovolených,“ představuje ve stručnosti tuto inovativní novinku člen představenstva společnosti OVB Allfinanz a.s. Michal Knapp.

Součástí on-line aplikací projektu je ale také znalostní test ve formě komiksu, který může učitelům pomoci v hodnocení toho, jak žák v projektu uspěl. „Na tvorbě projektu finančního vzdělávání žáků základních škol participovali nejen praktici z řad společnosti OVB, ale i odborníci z dalších společností a pedagogičtí pracovníci. Naše uvědomění si společenské odpovědnosti na trhu v České republice je velmi silné, chápeme ji jako jednu z našich nejdůležitějších hodnot a také závazek chovat se v rámci našeho podnikání odpovědně. Proto jsme se aktivně zapojili do zvyšování finanční gramotnosti obyvatel, jejíž součástí je i projekt finančního vzdělávání žáků základních škol.

„Jak věřím, ekonomicky a finančně vzdělaní obyvatelé jsou budoucností a je potřeba předávat základy tohoto vzdělání již od základní školy. Projekt svou interaktivitou a moderním přístupem zároveň splňuje požadavky současných žáků, a proto, jak věřím, bude úspěšný nejen na území Liberce, ale v celé České republice,“ řekl u příležitosti představení projektu primátor Liberce, sám studovaný ekonom, Jiří Kittner. Jak dále uvedl, nedávná ekonomická krize ukázala potřebu finančně vzdělaných občanů této země, kteří jsou schopni se na základě znalostí v krizových situací zodpovědně rozhodnout, jak se svými penězi naložit.

„Projekt je koncipován jako bezplatná a nekomerční spolupráce soukromého sektoru – společnosti OVB Allfinanz a. s., a základních škol, jejichž zřizovatelem je město. Na žáky do projektu zapojené nebude působit žádná reklama, přednášející budou v tomto ohledu neutrální. Celá aktivita je pro žáky koncipována anonymně – netřeba se tedy obávat jakéhokoli zneužití osobních dat žáků,“ doplňuje Michal Knapp. „Cílem projektu je naučit děti nést zodpovědnost za vlastní rozhodnutí v oblasti financí, což je, jak pevně věřím, velmi důležité,“ uzavírá primátor Kittner.


0 komentářů: