Dospělí se naučí pracovat s PC, ale také čelit hrozbě exekucí

pondělí 12. července 2010 ·

Střední škola informatiky a finančních služeb Plzeň – Klatovská se jako jedna z pětadvaceti škol v Plzeňském kraji zapojila do skupiny 325 českých škol, které se výrazně vydaly směrem ke vzdělávání dospělých. Na škole v tomto směru právě dokončují návrh prvního vzdělávacího programu v rámci projektu UNIV 2 KRAJE.

V rámci tříletého projektu ministerstva školství UNIV 2 KRAJE, podpořeného sumou 300 milionů Kč s využitím evropské dotace, začala od srpna 2009 na 25 školách Plzeňského kraje (seznam v závěru tiskové zprávy) příprava vzdělávacích programů dospělých. Na každé zapojené škole vzniknou a budou pilotně ověřeny tři vzdělávací programy pro dospělou klientelu. První z nich jsou dokončovány právě nyní.

Také na SŠ Plzeň – Klatovská finišují přípravy prvního z nich – programu Základy práce na PC a efektivní využívání PC. „Absolventi takovéhoto programu se při současném rozvoji využívání výpočetní techniky uplatní v každém regionu,“ argumentuje ředitelka školy RNDr. Lenka Holubová. Škola podle ní dokonce už zaznamenala z řad veřejnosti i konkrétní zájemce právě o tento obor, a tak bude mít snahu pilotně nový vzdělávací program ověřit už na podzim. Kantoři sestaveného školního týmu se už od zahájení projektu proškolili v projektování, lektorování dospělých, marketingu atd.

Důraz na výuku dospělých může škole pomoci v budoucnu prosperovat a využívat kapacity i při očekávaném poklesu počtu dětí. „Zatím se u nás výrazný pokles poptávky po studiu neprojevil, ale čekáme ho. Prevence v podobě částečného přeorientování školy na učení dospělých je nutná,“ uvažuje L. Holubová. Navíc programy šité na míru regionu pomohou řešit i konkrétní potřeby trhu práce v místě.

Projekt UNIV 2 KRAJE řeší Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) Praha. Jeho pracovníci odborně vedou a konzultují přípravu programu. První ze tří vln projektu poběží do konce března 2011. Nyní školy odevzdávají 1. verze vzdělávacích programů, které budou během prázdnin revidovány a korigovány. Koncem roku je zhodnotí spolupracující firmy, úřady práce a další sociální partneři v kraji a budou dopracovány konečné verze pro pilotní ověření v praxi. „Máme už v tomto směru vyhlédnutou i konkrétní firmu – sociálního partnera projektu, s níž jsme navázali kontakt,“ avizuje Holubová.


Na řadu přijde finanční gramotnost

Vysokou podporu má UNIV 2 KRAJE ze strany krajských úřadů a úřadů práce. Jejich ředitelé už v úvodu celostátního projektu deklarovali zájem o širší zapojení odborných škol do vzdělávání dospělých.

Pokud jde o plzeňskou školu Klatovská, ta pro druhou a třetí vlnu projektu uvažuje o vytvoření vzdělávacích programů dospělých v oblastech logistiky a finanční gramotnosti. „V současné době, kdy např. na lidi ze sociálně slabších vrstev začínají dopadat exekuce a další nepříjemné efekty nakumulovaných půjček, se právě finanční gramotnost stává velmi důležitou,“ dodává ředitelka Holubová.


K prázdninám jako M*A*S*H

Na programu projektu UNIV 2 KRAJE bude tým pedagogů na SŠ Klatovská v Plzni pracovat i o prázdninách. Pro studenty ovšem školní rok skončí právě přípravou na nebezpečí, která je během letních měsíců mohou potkat.

Do atributů, rekvizit a atmosféry známého lékařského seriálu M*A*S*H se oblékne akce, kterou na škole 25. června zorganizuje její bývalá žákyně Petra Dlouhá, dnes studentka Pedagogické fakulty Západočeské univerzity. Hlavní náplní projektového dne bude v areálu školy a v přilehlém Borském parku nácvik poskytování první pomoci a řešení krizových situací. Radou i ukázkami pomohou i profesionální záchranáři.
 

Samotná škola ale žije i přípravou dalších vzdělávacích projektů. Jeden z nich má např. pomoci vzdělávat středoškoláky se speciálně vzdělávacími potřebami, ať už handicapované, anebo ty mimořádně talentované.

Historie Střední školy informatiky a finančních služeb Plzeň – Klatovská odráží vývoj českého učňovského školství od 50. let minulého století. Rychle se rozvíjející oblasti telekomunikací, novinové služby a poštovní přepravy potřebovaly absolventy oboru Spojový manipulant, který se zde vyučoval na tehdejší Spojové učňovské škole (v roce 1969 byla přejmenována na OU pošt Plzeň).

V roce 1973 přešlo učiliště pod Západočeské ředitelství spojů jako Odborné učiliště spojů. Učili se zde manipulanti poštovního provozu a přepravy, od roku 1984 i studenti maturitního oboru Spojový manipulant.
Od září 1979 do června 1991 škola fungovala jako elokované pracoviště pod SOU spojů Karlovy Vary. Poté získala právní subjektivitu a vzniklo SOU spojů Plzeň (od září 1993 SOU poštovní Plzeň). Praktická vyučování probíhala od roku 1994 v rekonstruovaném objektu v bývalých kasárnách na Borech.

Na potřeby sociálních partnerů v kraji zareagovala škola v roce 1997 novým studijním oborem Poštovní a peněžní služby. Název školy se změnil na SOŠ poštovní a SOU poštovní. V roce 2000 škola opustila dřevomorkou napadený objekt v Husově ulici a získala pro rekonstrukci další objekt v areálu kasáren. Do něj nastoupili první žáci v září 2002. O čtyři roky později byla dobudována půdní vestavba se studovnami, učebnou pro informační technologie a kabinety. A právě toto zázemí umožnilo vedle většího využívání výpočetní techniky v počátečním vzdělávání i nástup nového trendu – rozšíření vzdělávání na dospělou veřejnost.

Dospělí klienti se potřebovali vzdělávat v technických a aplikačních oborech. Škola po reformě školství zavedla vzdělávání podle Školních výukových programů v oboru Informatika v ekonomice. Opustila úzkou specializaci na poštovní služby a vydala se cestou širší výuky informatiky a finančních služeb (obory Informační technologie, Logistické a finanční služby – volba různých zaměření). Tomuto trendu od září 2008 odpovídá nejen nový název školy, ale právě i další posílení jejího zaměření na vzdělávání dospělých.


Programy dalšího vzdělávání 1. vlny UNIV 2 KRAJE – Plzeňský kraj (25 škol)

Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň – Šička interiérového vybavení
Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň – Elektrické instalace
Střední odborná škola stavební Plzeň – Tesař, rekvalifikační a vzdělávací kurz
Střední průmyslová škola dopravní Plzeň – Autolakýrník – základní kurz
Střední průmyslová škola strojnická Plzeň – Automatizace strojírenské výroby
Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček, s. r. o. – Reklamní a tisková produkce, polygrafické minimum
Střední škola informatiky a finančních služeb Plzeň – Základy práce na PC a efektivní využívání PC
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň – Odborný jazyk AJ/NJ
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Plzeň – Jazykový kurz AJ pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Sportovní a podnikatelská střední škola, s. r. o. – Německý jazyk pro ozbrojené složky
Střední odborná škola Plasy – ICT v podnikové administrativě
Střední škola Horní Bříza – Zedník, obkladač
Střední škola Oselce – Kurz pro výkon kuchařských dovedností v české kuchyni – pro minoritní skupiny
Integrovaná střední škola Stod – Základy práce s počítačem
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn – Vstupní školení ke zdokonalení odborné způsobilosti řidičů ve skupině C
Střední odborné učiliště Domažlice – Obsluha CNC strojů
Soukromá střední odborná škola a Gymnázium Bean, s. r. o. – Podnikatelské minimum
Střední průmyslová škola Klatovy – Podnikání v obchodní činnosti
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice – Služby cestovního ruchu na Šumavě
Střední zdravotnická škola v Klatovech – Pedikúra
Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy – Číšnické práce
Střední průmyslová škola Tachov – Strojní obrábění dřeva a materiálů zhotovených na bázi dřeva
Střední škola Bor - Řízení motorových vozidel v rozsahu řidičského oprávnění skupin T, B, C
Gymnázium Stříbro – Profesionální komunikace a její úskalí.


UNIV 2 KRAJE na internetu
 

Bližší informace o projektu UNIV 2 KRAJE poskytnou:
PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu UNIV 2 KRAJE, NÚOV Praha, tel: 274 022 312
Ing. Jarmila Halouzková, manažerka pro PR a propagační kampaň k projektu UNIV 2 KRAJE, NÚOV Praha, tel: 274 022 307
Mgr. Pavla Ježková, krajská metodička projektu UNIV 2 KRAJE, tel. 739 593 629

Národní ústav odborného vzdělávání
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
Tel.: 274 022 111
www.nuov.cz/univ

1 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
24. července 2010 v 22:17  

V dnesnej dobe je boomom on line vzdelavanie. Na nete su vzdelavacie programy skoro na vsetko.
Len si vybrat ten pravy.
.............................
http://videowebwizard.fm.site90.com/