Velkorysý stipendijní program v prestižní mezinárodní škole – EISP

pátek 18. června 2010 ·

Anglická mezinárodní škola Praha (EISP) je soukromá škola nabízející britské a mezinárodní osnovy pro děti od 2 do 18 let. Škola byla založena v roce 1995 a navštěvují ji děti z více než 40 národností. Je součástí britské vzdělávací společnosti Nord Anglia Education, která provozuje dalších 9 mezinárodních škol ve světě.

K hlavním cílům školy patří poskytování vynikající péče, vedení a podpora studentů vysoce kvalifikovanými pedagogy s mezinárodními zkušenostmi. Rovněž se dbá na to, aby každý student uspěl v dosažení svého individuálního potenciálu a aby byly vytyčeny jasné cíle pro zaměstnance a studenty.

Prostřednictvím finanční podpory škola nabízí úspěšným uchazečům od září 2010 místa ve dvouletém mezinárodním programu (International Baccalaureate Diploma programme).

Tento program umožňuje rozvíjet intelektuální, osobní, emocionální a společenské schopnosti, učit se a pracovat v rychle se globalizujícím světě a je uznáván Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Tato unikátní nabídka, jejímž cílem je poskytovat nadaným studentům skutečné mezinárodní prostředí, je určena pro studenty od 16 do 18 let, kteří mají zájem o vzdělání na mezinárodní úrovni, ale nemají dostatek finančních prostředků na uhrazení školného. Zkoušky a pohovory s potencionálními uchazeči o stipendijní program právě probíhají a úspěšní kandidáti budou studovat ve škole po dobu 2 let.

Je nutné, aby úroveň anglického jazyka u uchazečů byla pokročilá ve všech odborných oblastech včetně psaní, poslechu a mluvy. Od úspěšných kandidátů se očekává, že budou souhlasit s dvouletým studiem, budou schopni se ztotožnit se školním programovým prohlášením a studovat v kulturně různorodém prostředí.

Pokud máte zájem si podat žádost o stipendijní program, kontaktujte prosím neprodleně přijímací kancelář na e-mailu: admissions@eisp.cz nebo telefonem: 272 181 911.


0 komentářů: