Bohumíra Lazarová, Milan Pol: Předvídání a analýza očekávaných reakcí lidí na změnu

pátek 27. srpna 2010 ·

V posledních letech jsou české školy a lidé v nich vystaveni řadě změn. Je zcela přirozené, že některé z navrhovaných či přímo nařizovaných změn nejsou všemi školními aktéry přijímány s nadšením. Každá změna totiž narušuje rovnováhu a může vyvolat emoce, které ovlivňují způsoby reagování na ni.


Zdroj: Na cestě ke kvalitě, bulletin projektu Cesta ke kvalitě 2/2009, str. 7, NÚOV 2010

Pro účely autoevaluace nabízíme školám metodu s názvem Předvídání a analýza očekávaných reakcí lidí na změnu, kterou lze využít právě v situacích změny. Vedení školy tak může identifikovat hlavní rizika týkající se rozvoje školy v určitém směru. Jde o kvalitativní metodu z francouzských zdrojů (1), její původní název PAT – zrcadlo, je zkratkou francouzských slov OBAVY (Peurs), LÁKADLA (2) (Attraits), POKUŠENÍ (Tentations) (Peurs, attraits, tentations – Miroir). „Zrcadlo“ zdůrazňuje snahu dívat se na změnu „očima těch druhých“, tedy vymezené skupiny lidí, které se plánovaná změna bude týkat.

Metoda vychází z předpokladu, že každá změna vyvolává u lidí, kterých se týká, nejistotu a obavy, které jsou pak zdrojem jejich „nežádoucího chování“, tedy odporů, pasivity, vzdorů, „sabotáží“, úniků či jiných pokušení stavět se proti obávaným změnám. Je proto v zájmu původců změn, ještě před uvedením zamýšlené změny v život, tato možná pokušení odhalit (tím, že ohrožené skupině „nastavíme zrcadlo“ a snažíme se dívat na věc jejich očima) a vhodnými opatřeními či cíleným způsobem komunikace regulovat jejich budoucí chování.

Celý článek najdete ZDE.

____________
 

(1) LE CARDINAL, G., GUYONNET, J. F., POUZOLLIC, B., BERNARD, M.: Peurs, attraits et tentations. S´organiser autrement. Education & Management, 14, 1994, s. 44–55. Publikováno také v POL, M., LAZAROVÁ, B.: Spolupráce učitelů – podmínka rozvoje školy. Praha: Agentura Strom, 1999
 

(2) Francouzský pojem Attraits zavádí k českému překladu „to, co přitahuje“ a je obtížně jednoslovně přeložitelný. Lze využít pojmy „lákadla, atrakce, atraktivity, přitažlivosti, výhody apod.“

0 komentářů: