Přehled Totalitní léta rok za rokem

čtvrtek 2. září 2010 ·

U příležitosti 42. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy zveřejnil webový portál Nezapomeňte.cz originální srovnávací přehled zásadních historických událostí totalitní minulosti Československa, Polska, Maďarska a Německé demokratické republiky. Přehled Totalitní léta rok za rokem shrnuje společné projevy totalitních systémů, které ve zmíněných státech ovládaly společnost, a způsob jakým se s nimi konfrontovali občané jednotlivých zemí. Vedle politických událostí popisuje i všední život, umění, literaturu nebo pionýr, spartakiády, příběh Rubikovy kostky nebo například německou mánii po Beatles a Rolling Stones.

Zatímco od roku 1969 byl 21. srpen dnem, kdy měly bezpečnostní složky komunistického Československa oči na stopkách, zda se někdo z „neuvědomělých“ soudruhů nesnaží upozornit na události tohoto dne v roce 1968, od sametové revoluce si tento den hojně připomínáme. Na pietních místech se kladou věnce, média píší články a zjišťují, jak jsou na tom se znalostmi o událostech 21. 8. 1968 mladé generace. Viníkem je Sovětský svaz. O účasti ostatních států Varšavské smlouvy na okupaci Československa se většinou nehovoří. Totalitní léta rok za rokem toto bílé místo vyplňují a nejen to.

Přehled nejdůležitějších událostí let 1944 až 1990 shrnuje důležité okamžiky v dějinách jednotlivých států stejně jako fenomény typické pro daný stát či období způsobem srozumitelným a poutavým pro čtenáře každého věku. Je rozdělen do období a v nich potom do jednotlivých let. V každém z nich jsou pak zvlášť uvedeny události v ČSSR, PLR, MLR a NDR. Přehled je tak dobrým východiskem pro další studium dějin střední Evropy, regionu, jehož identita byla ve zmiňovaném období potlačena rozdělením kontinentu na „východ“ a „západ“.

Totalitní léta rok za rokem můžete navštívit ZDE.
Webový portál Nezapomeňte.cz vznikl v obecně prospěšné společnosti OPONA jako jeden z projektů oslav 20. výročí pádu železné opony. Jeho základním cílem je přiblížit zejména nejmladším generacím život v totalitním Československu moderní formou internetové interaktivní prezentace a atraktivním způsobem tak pomoci vyplnit mezery ve vzdělání o moderní historii našeho státu.

Portál Nezapomeňte.cz se dosud zabýval zejména životem v komunistickém Československu. S Totalitními léty rok za rokem dostává nový „středoevropský“ rozměr. Poutavým způsobem podává informace o poválečných událostech, které vedly k rozdělení Evropy a nástupu totalitních režimů. Popisuje vývoj událostí, období uvolňování režimu i jeho posilování, vývoj disentu a protirežimních občanských iniciativ stejně jako každodenní život. Umožňuje pochopit moderní dějiny Československa, Polska, Maďarska a Německé demokratické republiky v širších souvislostech a díky tomu jim lépe porozumět. Stejně jako u všech informací zveřejněných na Nezapomeňte.cz jsou více než vítány komentáře a příspěvky veřejnosti v obrazové i textové podobě.


0 komentářů: