Asociace škol, které nechtějí jen přežívat

pondělí 13. září 2010 ·

Prvního září zahájila svou činnost nová Asociace aktivních škol. Učitelské listy položily členům přípravného výboru – Mgr. Václavu Klausovi ml. a PaedDr. Ivě Cichoňové – několik otázek.


Odpovědi Václava Klause

1. Co vás vedlo k založení nové asociace?

Zhruba dva základní momenty. Zaprvé mne vždy naprosto irituje, když ministerstvo školství zavádí nějaký nový nesmysl, který zkomplikuje ředitelům život a nic dobrého společnosti nepřináší. Jedinci protestují, pár článků se zveřejní a pak se dočtu, že nějaká Asociace XY (o které jsem jinak nikdy neslyšel, která mne nikterak nezastupuje a která nezastupuje drtivou většinu školské veřejností) se na tom s ministrem a ještě s odbory dohodla, že s tím souhlasí. Mám zkrátka pocit, že stávající asociace jsou buď ryze oborové či regionální a velmi, velmi rigidní organizace, které nejsou schopny samostatné existence – pouze jako parazit na státním či krajském orgánu (a penězovodu). Připouštím, že sem nelze zahrnout všechny stávající asociace.

Zadruhé často na různých vzdělávacích konferencích mluvím s řediteli. Mám pocit, že české školství drží aktivní a nezahořklí ředitelé a vidím, jak jen samotný fakt, že se vidí mezi sebou a vidí, že je trápí stejné problémy – je posiluje, než se vrátí do svého malého města třeba někam do pohraničí. Myslím, že má smysl se sdružovat.

Třetí důvod je ten, že PORGu se daří a mohu si dovolit využít část úvazku jedné administrativní pracovnice, aby vedla sekretariát Asociace, webovou stránku, administrativu, přihlášky a tak, protože to jinak žádný zaměstnaný ředitel nemůže stíhat.

2. Čím se chcete odlišovat od stávajících asociací pedagogů?

Je to asociace škol, tedy spíš ředitelů. Je to asociace aktivních škol. Tj. škol, které jsou aktivní samy od sebe, z principu. Škol, které vědí, že jakékoli zlepšení přijde výlučně od nich samotných.


Odpovědi Ivy Cichoňové

3. Jaké školy se mohou ucházet o členství v asociaci? Kolik zatím máte členů?

AASKOL – Asociace aktivních škol sdružuje základní a střední školy bez ohledu na zřizovatele (státní, privátní, církevní …). 


Členství v asociaci je vnímáno jako značka kvality, přijetí není automatické. Noví členové jsou přijímáni na základě doporučení některého ze stávajících členů AASKOL. Další podmínkou je doba, po kterou je ředitel školy ve funkci (minimálně 2 roky). Již samotný název napovídá, že členem asociace se může stát škola, která se nebojí zkoumat, zkoušet a vyvíjet nové postupy, aplikovat nové moderní poznatky o vyučování a učení do běžné pedagogické praxe. Mohou to být i školy, které např. nabízejí zajímavé mimoškolní aktivity, školy, které jsou úspěšné v některé oblasti vzdělávání. Nezáleží na velikosti školy, rádi uvítáme i malé venkovské školy.
 

Asociace zahájila svoji činnost 1. 9. 2010. V současné době máme 18 členů a přibývají. Na www.aktivniskoly.cz si všechny můžete prohlédnout.


4. V čem hlavně bude spočívat činnost asociace? Budou se jí účastnit jen ředitelé nebo i učitelé členských škol? 

První setkání se uskuteční 1. 10. 2010 v Brně.
 

Cílem je vytvořit prostor pro setkávání aktivních ředitelů škol napříč republikou. Nevylučujeme ale, že do budoucna vznikne potřeba zapojit různými formami také pedagogické sbory.

Činnost asociace lze v této počáteční fázi rozdělit do tří oblastí:
 

Inspirace – diskutovat o možnostech inovací v oblasti vzdělávání, vymezit témata, která nás zajímají, nabídnout, čím mohu inspirovat a kde případně inspiraci hledat. Plánujeme dvě konference v roce na různá témata, na které chceme zvát odborníky, kteří se danými tématy zabývají.
 

Sdílení – sdílení zkušeností, výukových aktivit, studentských a jiných soutěží, včetně postupů v manažerských činnostech. Nespatřujeme smysl v utajování, „hraní si na svém písečku“. I ve školství jde vývoj rychleji dopředu a to, co jsme jeden den pracně vymýšleli, druhý den nemusí platit. Cílem je zlepšování škol, vzájemné učení, poradit si s problémy, vytvořit aktivní prostor pro setkávání.
 

Rezistence náporu školní byrokracie a legislativy – často slýcháme, že učitele byrokracie otravuje, ubírá jim čas. Asociace je apolitickým sdružením, přesto bychom rádi zmapovali konkrétní byrokratické překážky a diskusi přenesli na místa možné změny.

5. Budete něco nabízet i ostatním školám?


Na plánované konference budeme zvát také zástupce jiných škol a další představitele pedagogické a nepedagogické veřejnosti. O našich aktivitách plánujeme rovněž informovat prostřednictvím médií a na internetových stránkách asociace www.aktivniskoly.cz . Naše stránky nebudou zaheslované, členství je otevřené.


Kdybych si měla odpovědět na otázku, „Proč vítám vznik nové asociace?“, řekla bych: Naše škola je otevřená všem, kteří mají zájem o programy, které realizujeme. V nové asociaci se těším na kolegy, kteří se neobávají změn, s kterými si budu moci ujasňovat, co lze dělat lépe nebo jinak, reflektovat změny, hledat a nalézat novou inspiraci.

0 komentářů: