Fenomén času ve výchově a vzdělávání

čtvrtek 16. září 2010 ·

Právě vyšlo nové číslo časopisu Studia paedagogica 1/2010 se zajímavým obsahem. Je věnováno roli času v životě člověka i ve výchově a vzdělávání.

 

Studia paedagogica, ročník 15 / číslo 1 / rok 2010, Masarykova univerzita


Obsah

Editorial (Milada Rabušicová)

Stati

Jiří Mareš: Člověk a subjektivní čas
Isabella Pavelková, Veronika Purková, Veronika Menšíková: Časová perspektiva jako významný regulativ v lidském životě a žákovské motivaci
Markéta Filagová: (Na)časovanie sa v materskej škole
Petr Najvar, Světlana Hanušová: Fenomén času v učení se cizím jazykům
Milan Pol, Lenka Hloušková, Petr Novotný, Martin Sedláček: Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám
Irena Smetáčková: Běžný den v životě žen a mužů – představy dívek a chlapců o vlastní budoucnosti
Milada Rabušicová, Lenka Kamanová, Kateřina Pevná: Čas a věk hraje roli: tři generace se učí v kurzech
Roman Švaříček: Čas, vzpomínky a řečnické figury v rozhovoru

Studentské práce

Lenka Kamanová: Mezigenerační učení mezi matkou a dcerou
Lucie Henzlová: Duševní nemoc jako činitel ovlivňující rodinné soužití a životní cyklus rodiny (Biografie střetu s duševní nemocí)

Recenze

Zuzana Makovská: Čas psaní: vývoj dětské literární tvorby v dialogu s kulturou dospělých

Zprávy

Milan Pol, Marie Řehořková: Za docentem Janem Supem
Výzva pro autory Studia paedagogica 2011/1


Časopis lze zakoupit v internetovém Obchodním centru MU a v Knihkupectví Hana Smilková, Filozofická fakulta MU, Veveří 26, 602 00 Brno, tel.: 541 121 468, e-mail: knihysmilkova@atlas.cz

Předplatné si můžete objednat na e-mailu či ZDE.

Adresa redakce časopisu: studiapaedagogica@phil.muni.cz

0 komentářů: