Standardy pro základní vzdělávání

čtvrtek 25. listopadu 2010 ·

Dne 4. 11. 2010 se uskutečnil v budově MŠMT seminář s názvem Standardy pro základní vzdělávání, který navázal na odbornou konferenci MŠMT s názvem Standardy pro základní vzdělávání, hodnocení výsledků vzdělávání, která se konala 15. 10. 2010 v Praze. Cílem semináře byla především formulace základních principů obsahu, struktury a použití standardů pro základní vzdělávání.


Zdroj: Web MŠMT


Seminář Standardy pro základní vzdělávání – PROGRAM

Seminář navazuje na odbornou konferenci MŠMT s názvem Standardy pro základní vzdělávání, hodnocení výsledků vzdělávání, která se konala 15. 10. 2010 v Praze.

Cílem semináře je především formulace možné konkrétní podoby (podob) standardů pro základní vzdělávání a jejich struktury. Z jednotlivých příspěvků a následné diskuse vyplynulo, že by MŠMT mělo zpracovat standardy pro všechny vzdělávací obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, prioritně však pro český jazyk a literaturu, matematiku a cizí jazyk.

Z tohoto důvodu budou obsahem pracovního semináře především workshopy, a to na témata:
1) Standardy pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace.
2) Standardy pro vzdělávací obor Český jazyka literatura.
3) Standardy pro vzdělávací obor Cizí jazyk.
4) Další vzdělávací obory.
5) Modifikace Standardů pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zjišťování klimatu školy.

Při přípravě pilotní verze Standardů považujeme za prioritní, aby vznikly na základě návrhů pedagogů z praxe.Program semináře 


8:30 – 9:30 hod: prezence účastníků
9:30 – 10:00 hod.: úvodní vystoupení: Ing. Ladislav Němec, náměstek ministra, PaedDr. Jiřina Tichá, ředitelka odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání
10:00 – 12:00 hod: práce ve skupinách ve workshopech
12:00 – 12:45 hod: přestávka na občerstvení
12:45 – 14:30 hod: práce ve skupinách ve workshopech
14:30 – 15:00 hod: přestávka
15:00 – 16:00 hod: prezentace výstupů z workshopů, formulace závěrů a doporučení

Prezentaci PaedDr. Jiřiny Tiché si můžete stáhnout ZDE.


Informace

Další podrobnosti včetně internetové diskuse můžete najít na webu MŠMT ZDE.

 

Poznámka redakce: Co tam ale nenajdete, je složení pracovních skupin, které se tvorby standardu účastní. Kteří odborníci? Kteří praktici? Jak a kdo je vybíral? Podle jaké koncepce pracují? Jaký je harmonogram jejich práce? Bude výsledek předložen k připomínkám odborné veřejnosti?

0 komentářů: