Věda a technika na dvorech škol Pardubicka

pondělí 13. prosince 2010 ·

Od pondělí 13. prosince až do čtvrtka 16. prosince si budou moci studenti středních škol a žáci přizvaných základních škol ve čtyřech městech Pardubického kraje vyzkoušet vědecké a technologické postupy a pokusy z oblasti chemie, optiky, robotiky, dopravy a stavitelství při akci nazvané "Věda a technika na dvorech škol".


Univerzita Pardubice a její tři technicky zaměřené fakulty – Fakulta chemicko-technologická, Dopravní fakulta Jana Pernera a Fakulta elektrotechniky a informatiky – připravily pro studenty a žáky škol zážitkové dílny, jejichž cílem je ukázat svět moderních technologií a technické a přírodovědné disciplíny hravou formou a vzbudit nebo posílit tak zájem mládeže o technické a přírodovědné obory, případně je motivovat k jejich dalšímu studiu.

Několikadenní akce začíná v pondělí (13. 12.) na svitavském gymnáziu a jazykové škole, pak putuje v úterý (14. 12.) na střední průmyslovou školu elektrotechnickou do Pardubic, ve středu (15. 12.) bude na střední odborné škole v Lanškrouně a ve čtvrtek (16. 12.) zavítá na střední průmyslovou školu strojnickou a technickou do Chrudimi. Je součástí národního projektu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu a popularizaci technických a přírodovědných oborů. Univerzita Pardubice se stala pro realizaci ministerského projektu jeho regionálním koordinátorem pro Pardubický kraj a akci připravuje ve spolupráci s Institutem rozvoje evropských regionů, obecně prospěšnou společností, založenou Univerzitou
Pardubice a městem Pardubice.

Zážitkové a zábavné aktivity jsou určeny především žákům, studentům a pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Pardubického kraje, ale mohou je navštívit i další zájemci včetně rodičů žáků.

Manažerka krajské části ministerského projektu Ing. Valerie Wágnerová, kancléřka Univerzity Pardubice dodává: „Tato několikadenní akce, kterou jsme pojmenovali Věda a technika na dvorech škol, proběhne během následujícího roku celkem třikrát. Začínáme – vzhledem k zimnímu období – v učebnách škol, ale na jaře a příští rok v září se skutečně odehraje na dvorech škol. Počítáme také, že žáky a studenty pozveme na obdobné aktivity přímo na univerzitu, aby si vyzkoušeli i pokusy a svoje dovednosti přímo v našich laboratořích a zažili si vysokoškolské prostředí a univerzitní kampus.

Vzhledem k tomu, že naše Fakulta chemicko-technologická má šedesátiletou tradici ve výuce a výzkumu v oblasti chemie a příští rok je 'Rokem chemie', je tato akce i naším příspěvkem k němu.

Doufáme, že tyto akce podpoří pozitivní vnímání technických a přírodovědných oborů a upozorní na význam vědy a techniky v našem každodenním životě."

Ing. arch. Iva Svobodová, koordinátorka regionálního projektu Věda a technika na dvorech škol k připravenému programu na školách dodává: „Na prosincové akce máme přichystané různé tzv. motivační prezentace, zážitkové dílny a stanoviště. Například Fakulta elektrotechniky a informatiky sestavila dva roboty, jejichž rovnováha je závislá na světle. Fakulta chemicko-technologická např. nabídne studentům sledování struktury motýlích křídel pomocí optických mikroskopických metod a řadu dalších chemicko-biologických pokusů. Dopravní fakulta Jana Pernera seznámí žáky např. s geopolymery a technologiemi staveb pyramid, které je přivedou do světa vyspělého stavitelství. Součástí interaktivních dílen jsou i soutěže a další zábavné aktivity."

Bližší informace k akci podá Ing. arch. Iva Svobodová, tel.: 466 036 482,
mobil: 606 694 170.

Kontakt:
Ing. Valerie Wágnerová, kancléřka – mluvčí Univerzity Pardubice
tel.: 466 036 555, 602 487 730
e-mail: promotion@upce.cz


2 komentářů:

priyanka řekl(a)...
18. ledna 2011 v 12:17  

Tento článek je docela zajímavý. Můžete také označit ji na drát Univerzita Pardubice v liveoncampus.com. Zde je odkaz: http://liveoncampus.com/wire/for/-Univerzita-Pardubice-

priyanka řekl(a)...
18. ledna 2011 v 12:18  

Tento článek je docela zajímavý. Můžete také označit ji na drát Univerzita Pardubice v liveoncampus.com. Zde je odkaz: http://liveoncampus.com/wire/for/-Univerzita-Pardubice-