NEZESTÁRLO: Michal Vybíral – 3. Nechejme kluky zakoušet sílu! aneb Jak ve školách pracujeme s kluky?

pátek 21. ledna 2011 ·

V minulých dílech jsme věnovali pozornost tématu agrese, především u kluků. Teď se chceme s vámi podělit o naše zjištění, jak s kluky a jejich mužskou energií (často i agresivní) reálně pracují učitelé v základních školách.


Občasný seriál Ligy otevřených mužů LOM, o.s. věnovaný „mužským tématům“ ve školství. 1. část Agrese a kluci najdete ZDE, 2. část Agrese a děti – hry a aktivity ZDE.

 

Anketa „Jak pracujete ve škole s kluky a s jejich mužskou energií?“

Během listopadu 2007 jsme mluvili s učitelkami a učiteli na třech různých školách (pražská sídlištní škola, škola v okrajové části Prahy a soukromá škola v okresním městě). Celkem se k tématu vyjádřilo 27 učitelek a 3 učitelé v rámci diskusních skupin, tzv. „focus groups“. Otázky zněly: Jak pracujete ve škole s kluky a s jejich mužskou energií? Jak podporujete rozumění této energii a její zvládání?“


A co jsme se zjistili? Především:

1. Nejvíce se při výchově kluků (a nejen jich) osvědčuje pravidelné zařazování pohybových a relaxačních aktivit.
2. Od určitého věku si kluci často vytvářejí své „klukovské světy“ a jsou rádi, když je v tom učitelé/ky podporují nebo jim alespoň nebrání.
3. Když se objeví problémy s energií kluků (agrese, šikana, přenášení chování z počítačových her do reality, ….), k řešení přispívají společné rozhovory a společné hledání řešení. V případě větších potíží některé školy realizují preventivní či „řešící“ programy.
4. Velkým a nejednoznačným tématem s mnoha otazníky je vliv počítačů a počítačových her a s tím související přístup učitelů.


A jak konkrétně učitelky a učitelé s kluky pracují?

V této části uvádíme příklady her a aktivit realizovaných a podporovaných samotnými učiteli. V uvozovkách jsou uvedeny autentické výroky, které se týkají dané oblasti. Dále uvádíme výroky týkající se oblasti klukovských světů a několik „nezařazených“ témat.

Příklady pohybových a dalších aktivit umožňujících prožití a zvýraznění energie
– cvičení během společné „protahovací chvilky“ dle volby dítěte (dřepy, kliky, skoky přes švihadlo, …)
– „Můžou si zaběhat po chodbě během výuky.“
– chvíle křiku („Teď řveme, a teď řev končí.“)
– florbalové či fotbalové zápasy (při tělocviku či o přestávkách)
– „Přetlačování na koberci nechávám, pěsti už ne.“ Podobný výrok: „Papírové koule a páky a přetahovačky JO, mydlení polštáři NE.“
– „Zařazuji někdy boje bez kontaktu nebo boje dle pravidel (ale teď to moc nedělám).“
– hry s meči na rytíře či piráty (v družině)
– „Netrestáme kluky tím, že jim zakazujeme sport.“
– „Když kluci něco vyhrají, přijdou se pochlubit do ředitelny.“

Příklady relaxačních a koncentračních cvičení
– zklidňující relaxace, např. vleže na koberci
– vyprávění příběhů ze života nebo symbolických příběhů při relaxaci
– malování fantazií z hlavy při klidné hudbě
– Koncentrační cvičení „Elipsa“: „Vzadu ve třídě je na zemi nakreslená elipsa. Během hodiny si dítě může vstát a jít po ní chodit. V ruce při tom drží velký kámen. Při chůzi má jít přesně po čáře. Hodně to koncentruje, a využívají to především kluci.“

Příklady „klukovských světů“
– Fotbal bez holek – kluci si sami tvoří mužstva a sestavy.
– „Kluci si váží florbalu, berou to jako mužskou záležitost. Užívají si, že mají florbal jen pro sebe.“
– V jedné třídě na I. st. si samy děti dělají mužstva holek a kluků proti sobě a tak je to baví. (např. při závodech přes překážkovou dráhu)
– „Nejvíc si teď kluci užili skládání dříví. A nejvíc fungovali průseráři!“

Počítače a počítačové hry

Jak jsem již zmínil na začátku, téma kluků a jejich energie otevřelo též téma počítačů a jejich vlivu na kluky. Zde uvádíme několik výroků a tvrzení týkajících se vztahů mezi kluky a počítači.
– Někteří z dotazovaných vidí rozdíly mezi kluky a dívkami v přístupu k technice a k počítačům, někteří nevidí.
– „Počítačové hry hrají mnohem více kluci než holky – více se zajímají o boje a soutěžení, zatímco holky se víc zajímají o chat a vztahy.“
– „Starší kluci často učí rodiče např. s počítači.“
– V družině nebo na škole v přírodě se objevily situace, kdy při hrách kluci navazují na počítačové hry nebo je sami rozvíjejí ve fantazii. Objevují se v nich témata zabíjení, ublížení, erotiky, dále sprostá slova atp. Pokud se tak děje, diskutuje se o tom. Někteří z dospělých vyjádřili obavu, že dochází k rozostření hranice mezi hrou a realitou, a agrese ze hry se pak může stát i normou mimo hru. Toto téma bylo celkově hodně emotivně diskutováno s nejednoznačnými názory.


Další témata týkající se kluků

– V jedné škole učitelky/é vidí zvyšující se zájem kluků o vaření (na kroužku vaření jich byla polovina) nebo o tanec (na tanečním kroužku je 1/3 kluků).
– Uvědomění jedné p. učitelky: „Došlo mi, že vybírám spíš knihy pro holky než kluky, tak jsem nedávno přidala dobrodružný knihy.“
– V několik školách se objevilo, že „poslední instancí při fyzických konfliktech je ředitel“. („Rváče vodí učitelé do ředitelny.“)


Závěry a doporučení

Ukazuje se, že mnozí učitelé vnímají kluky s jejich energií a vnímají také jejich specifické potřeby (např. potřebu vytvářet společenství či hry „bez účasti dívek“, častější zvýšenou potřebu aktivity). Co je tedy třeba, aby se z kluků stali muži?
– Zařazovat a podporovat aktivity zaměřené na výdej energie a zároveň zařazovat koncentrační a zklidňující cvičení.
– Podporovat a umožňovat situace a aktivity, kdy kluci jsou bez dívek.
– V případě problémů s projevy kluků s nimi o těchto problémech co nejdříve mluvit a společně hledat řešení. A zároveň jasně vymezovat hranice (např. mezi hrou a realitou).

Zároveň – dle mého mínění – z výše uvedených výroků vyplývá, že vzdělávací a předem připravená práce s kluky a jejich energií není příliš obvyklá a že je spíše reaktivní než proaktivní – to znamená že učitelé často reagují „až“ na projevy kluků vyžadující zvýšený pohyb či aktivitu.

Co tedy dále doporučujeme?


Nebát se oblasti počítačových her a s nimi spojenou potřebou „fantazijních her“, které někteří kluci chtějí hrát i mimo počítač. Reflektovat s nimi jejich zkušenosti a aktivně uchopit témata, která kluky fascinují – např. smrt, zabíjení, vítězství, porážka. Důvod, proč to dělat, je jednoduchý: Pokud se škola vzdá těchto témat jako nerelevantních pro výuku, vzdává se tak dobrovolně možnosti tato témata zkoumat a kultivovat.
Proaktivně vybírat zdroje a výukové podněty, které umožňují klukům zažívat a zkoumat jejich sílu (např. s využitím dobrodružné literatury, filmů – např. Pán much, seriálů, …). Využívat přitom expresivních (např. dramatických či výtvarných) metod práce, a především následně reflektovat a reflektovat!


Mgr. Michal Vybíral, Liga otevřených mužů LOM, o. s.
www.ilom.cz, e-mail: michal.vybiral@ilom.cz


Učitelské listy 2007/2008, č. 7, str. 8–9

0 komentářů: