EDUin: První krok ke kvalitním standardům základního vzdělávání – opravme vzdělávací dokumenty

pátek 18. února 2011 ·

Autoři výzvy Plošné testování zabrání zkvalitnění výuky zveřejnili předminulý týden návrh čtyř kroků, které mohou vést ke kvalitní přípravě vzdělávacích standardů, jež chybí našemu školství. Jmenují se: Revize vzdělávacích dokumentů, Debata o podobě standardů, Před plošnými testy výběrová šetření, Hledání způsobu profesní podpory pedagogů.


Jako první krok v této debatě předkládají autoři výzvy studii Kdy a jak měnit kurikulum, kterou během minulého roku připravil tým autorů podle zadání Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV). Je totiž zřejmé, že přípravě standardů musí předcházet oprava vzdělávacích dokumentů. Studie nabízí vodítko, jak zavést systém pravidelně se opakujících úprav rámcových vzdělávacích programů – tzv. systém cyklických revizí kurikula. Na rozdíl od České republiky má tento systém většina vyspělých zemí Evropy. Smyslem tohoto procesu je pravidelně aktualizovat to, co se mají žáci naučit. Aktuálnost rámcových vzdělávacích programů (RVP) u nás není nijak zajištěna, přestože úzce souvisí s otázkou standardů, kterou ministerstvo právě řeší. Jestliže je totiž RVP nastavený špatně, nebo je zastaralý, budou špatné i standardy a testování nepovede ke slibovanému zlepšení výsledků žáků.

O problémech v RVP pro základní vzdělávání, k němuž nyní ministerstvo chystá standardy, se hovoří již od roku 2005. RVP ZV například deklaruje důležitost rozvoje komplexnějších dovedností žáků, ale vinou polovičatosti provedené reformy tlak na velké množství vědomostí zůstal ve velké míře zachován a znemožňuje rozvíjení kompetencí, které RVP u žáků požaduje. To je jeden z důvodů, proč by bylo dobré ho aktualizovat.

Studie upozorňuje také na to, že celý školský systém bude fungovat jedině tehdy, jestliže se konečně dobudují jeho chybějící složky – např. standard učitele, systém atestací. Důležité jsou rovněž související úpravy systému dalšího vzdělávání učitelů, systému financování škol, systému komplexního hodnocení vzdělávacích výsledků žáků atd. Ministerstvo pod vedením Josefa Dobeše na těchto složkách často již pracuje, jeho návrhy řešení jsou ale poznamenány silným zjednodušováním, které sice vede k rychlému zavedení nových prvků do systému, ale nikoliv k jejich kvalitě.

Celý text tiskové zprávy najdete ZDE.

Celou studii Kdy a jak měnit kurikulum si můžete stáhnout ZDE.

0 komentářů: