Podpora založená na zodpovědnosti klientů

středa 23. února 2011 ·

Společný projekt „Learn, more“ (Uč se, more) UniCredit Bank Czech Republic, a. s., nadace UniCredit Foundation a organizace Člověk v tísni, o. p. s. podpoří sociálně vyloučené děti při získávání uplatnitelného vzdělání.

Projekt si klade za cíl podpořit děti, vyrůstající v prostředí sociálního vyloučení při získávání středoškolského vzdělání, které jim umožní úspěšné uplatnění na pracovním trhu. Projekt je financován ze zdrojů nadace UniCredit Foundation, která do něj vložila 306,000 euro (více než 7 milionů Kč).

Projekt Learn, more (Uč se, more) se pomocí komplexní podpory vybraných rodin (terénní sociální práce, individuální doučování, kariérní poradenství atd.) a unikátních retrostipendií zaměřuje na zamezení předčasného ukončování studia, které v konečném důsledku vede k celoživotní závislosti na sociálních dávkách. Zároveň klade důraz na odpovědnost rodiny za vzdělání dětí. Projekt trvá od ledna 2011 do prosince 2012.

Cílem projektu je:
– zvýšit počet dětí odcházejících ze základní školy na střední školy
– zlepšit prospěch dětí na ZŠ i SŠ
– zamezit předčasnému ukončování studia na SŠ nebo propadávání v rámci ZŠ
– snížit absence dětí ve školách
– zvýšit orientaci dětí i rodičů na trhu se vzděláním a pracovním trhu
– obecně zvýšit všeobecný přehled rodiny a jejich sociální dovednosti
– podpořit rodiny dětí v rámci sociálně právního poradenství

„Chceme klientské rodiny motivovat k tomu, aby jejich děti neodcházely po ukončení základní školy na brigády nebo neskončily na úřadu práce, ale aby pokračovaly dál na středním odborném učilišti či střední škole s maturitou,“ říká manažerka projektu Kateřina Hůlová z organizace Člověk v tísni, o.p.s. a pokračuje: „Realita našich klientů je totiž taková, že každý dokončený učební obor je obrovský úspěch. Naším cílem tak není dosažení úplného středoškolského či dokonce vysokoškolského vzdělání, ale získání výučního listu. Chceme motivovat děti k získávání dovedností, které jim v budoucnu reálně usnadní uplatnění na pracovním trhu.“

Mezi kritéria přijetí do programu patří:
– nízké vzdělání rodičů
– dítě musí navštěvovat 9. třídu běžné základní školy nebo 1. ročník SOÚ nebo SŠ
– rodiče musí souhlasit s pravidelnou individuální spoluprací s pracovníkem organizace Člověk v tísni a se školou

Projekt přichází s několika inovativními postupy. Doučování dětí v rodinách bude například nově realizováno za poplatek – rodina platí 40 Kč za doučovací hodinu. „Chceme rodiny začít postupně učit, že i vzdělání dětí má svou cenu. Za 40 korun si tak mohou pořídit, kromě jiných věcí, také doučování, které bude dítěti užitečné nejen ve škole, ale především v jeho budoucím životě. Rozhodnutí bude na nich,“ vysvětluje Hůlová důvody zpoplatnění. Zároveň to však neznamená, že by děti, jejichž rodiny si doučování reálně dovolit nemohou, zůstaly bez potřebné podpory. I v rámci tohoto projektu funguje doučování zdarma. Pro tyto děti seženou pracovníci organizace Člověk v tísni dobrovolníka nebo ho začnou doučovat sami.


Retrostipendia

Další novinkou, se kterou projekt Learn, more (Uč se, more) přichází, jsou tzv. retrostipendia.
 

Kritéria čerpání retrostipendií:
– maximálně 15% zameškaných hodin ve 2. pololetí 1. ročníku SŠ (včetně omluvených absencí od lékaře)
– žádné neomluvené hodiny
– škola navrhne 4 klíčové předměty, ze kterých bude mít žák maximálně průměr 2 (nejhorší známka 3. V těchto předmětech nemusí být nutně český jazyk či matematika atd., ale spíše odborné předměty toho oboru, kterými se pak bude živit). Na vysvědčení nesmí být ze žádného klíčového předmětu nedostatečná.
– nesmí být snížená známka z chování

Při splnění výše popsaných podmínek, jejichž dodržování bude průběžně kontrolováno, má každá rodina nárok na výplatu 12 000 Kč za školní rok. Dva tisíce dostane za vysvědčení na konci 1. ročníku SŠ nebo SOU. Po předložení vysvědčení bude v červenci 2011 částka vyplacena zákonnému zástupci dítěte. Od září 2011 pak bude každý úspěšně odchozený měsíc „odměněn“ jedním tisícem korun. Výplata každé další tisícikoruny je podmíněna předložením účtu, ze kterého bude jasně patrné, že retrostipendia byla použita na předem stanovené účely.


Kontaktní osoby:
UniCredit bank: Tomáš Pavlík, tomas.pavlik@unicreditgroup.cz, tel.: 955 960 723
Člověk v tísni: Martin Kovalčík, martin.kovalcik@clovekvtisni.cz, tel.: 733 658 749


0 komentářů: