Soukromé školy lákají na individuální přístup

pátek 4. března 2011 ·

Individuální přístup k dětem, alternativní způsob výuky, celková atmosféra a prostředí patří mezi hlavní kritéria, podle kterých si rodiče vybírají soukromé mateřské a základní školy. Ukázal to průzkum společnosti GFK Czech.

Cílem bylo zmapovat vnímání a postoje k soukromým, zejména mezinárodním školkám a školám u Čechů a v Česku žijících cizinců, kteří mají prostřednictvím svých dětí s tímto typem vzdělávacích zařízení zkušenosti. Výzkumu se zúčastnilo 100 respondentů.

„Hlavním kritériem pro rozhodnutí zvolit privátní školku či školu jsou reference známých a přátel a informace na internetu,“ uvedl Ondřej Tomas, generální ředitel GfK Czech. „Překvapivě malou váhu naopak mají podle průzkumu informace z odborné literatury a publikací. Věnuje jim pozornost pouhých 15 % respondentů,“ dodal Ondřej Tomas.

Logickým důvodem volby soukromé školy či školy u cizinců žijících v České republice je výuka v angličtině. Tu nabízejí téměř výhradně privátní vzdělávací zařízení. Pětina dotázaných rodičů – cizinců pokládá za důležité, že některé typy škol nabízejí standardizovaný systém výuky kdekoli na světě. Příkladem mohou být školky a školy s Montessori systémem vzdělávání. V případě, že se rodina po čase odstěhuje z České republiky, například do Holandska nebo Spojených států, děti nemívají s přechodem do nové školy potíže.

U dotázaných cizinců hraje oproti českým rodičům důležitější roli celková atmosféra školy a také renomé. Pro obě skupiny je ale nejpodstatnější, že v soukromých školách převládá individuální přístup k dětem a jejich rozvoji jsou přizpůsobeny výukové metody. U českých rodičů hraje také významnou roli fakt, zda se školka či škola nachází v pohodlném dosahu od místa bydliště. Češi současně kladou důraz na kvalitu a vzdělání a učitelů na soukromých školách. Zajímavé je, že zhruba polovina respondentů vybírala školku či školu pro svého potomka výhradně mezi soukromými zařízeními, druhá polovina zvažovala i možnost, že by jejich děti navštěvovaly školu státní.

Průzkum ukázal, že pouhých 15 % českých respondentů je bezvýhradně spokojeno se zvolenou školkou či školou a že jejich očekávání jsou zcela naplněna. Na druhou stranu celých 75 % respondentů potvrdilo, že škola jejich očekávání splnila docela dobře nebo dobře. Cizinci jsou v tomto ohledu o něco méně kritičtí. 35 % z nich nemá vůči zvolené škole žádné výhrady a u dalších 40 % jsou naplněna očekávání docela dobře.

Cizinci jsou také podstatně méně rezervovaní v otázce dalšího doporučení školy. Rovných 70 % z nich je připraveno školu svých dětí doporučit a dalších 20 % procent by pravděpodobně školu doporučilo. Čeští rodiče by „svou“ školu doporučili v 30 % dotázaných, rovná polovina by tak učinila pravděpodobně.

K nejčastěji spontánně zmiňovaným pražským soukromým školkám a školám patří vedle zmíněné International Montessori School of Prague také PORG, EISP, IPS, Riverside, Parklane, PBS a CIS.

Více na www.gfk.cz

0 komentářů: