Počet nemanželských dětí v Česku stoupá

středa 30. března 2011 ·

Podíl dětí narozených mimo manželství loni poprvé přesáhl 40 procent. Neprovdaným ženám se narodilo 47,2 tisíce dětí. Za zamyšlení stojí, jak se tento trend jeví ve svých důsledcích učitelům ve školách.


Zdroj: iHNed.cz 14. 3. 2011, autoři: mik, ČTK

V České republice se plynule zvyšuje počet dětí narozených mimo manželství. Vliv na to má také neustálý pokles sňatečnosti, který je dlouhodobý. V roce 2010 se v Česku narodilo 117,2 tisíce dětí. Kromě toho bylo matričními úřady zaregistrováno 20 novorozenců z utajených porodů a babyboxů. Po vrcholu zvýšené porodnosti v roce 2008 tak počet narozených klesá již druhým rokem.

Obyvatel České republice v minulém roce přibylo 26 000, na konci prosince žilo v republice 10 532 770 lidí. Vyplývá to z nejnovějších demografických údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Celkový přírůstek byl o třetinu nižší než v roce 2009. Meziročně ubylo narozených dětí i lidí, kteří se do ČR přistěhovali. Plynule se však zvyšuje podíl dětí narozených mimo manželství, který v loňském roce poprvé přesáhl 40 procent. Neprovdaným ženám se narodilo 47,2
tisíce dětí.

Celý text a zajímavou a obsáhlou diskusi si můžete přečíst ZDE.

2 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
30. března 2011 v 8:39  

Děti bez otců, to je základ vztahové patologie. Ten, kdo vnímá vytrácející se schopnost lásky mezi lidmi (někdo tady řekne "Co to je?"), nemusí být překvapen těmito čísly. Kdo nevnímá takové věci citem, tomu ani čísla nic neřeknou. Nikam s ním nepohnou.
Důsledek je ten, že děti z rozvrácených rodin a s neurčitými otci nejsou téměř motivovatelné. Na Maslowově škále je potřeba lásky daleko před potřebou seberealizace. Jak chce školství pracovat s citově zraněnými dětmi?
Standard učitele nenahradí kvalitní vztah mezi matkou a otcem, ze kterého dítě duševně existuje.
Pokud nezačnou lidé žít jiné hodnoty, není pro tento trend žádné řešení. Konkurenceschopnost, naroubovaná na citové deprivace, dává ještě větší prostor pro rozvoj poruchy osobnosti.
Tyto děti nebudou mít už téměř schopnost zakládat rodiny. Nerozeznají city od pudů a ani vzájemné sociální potřeby od svého ega.
(obyčejný člověk)

Anonymní řekl(a)...
31. března 2011 v 11:11  

Vracíme se zpět k životu v tlupách.
Matka je známá, otec je některý chlap z tlupy.
Samozřejmě vývoj společnosti je takový jaký je. Domnívám se však, že stát má i určité povinnosti. Stimulovat a podporovat svou základní buňku - rodinu. Nenechat to volně běžet, nenechat to sdělovacím prostředkům! Měl by je ovlivňovat. Neříkejte nic o cenzuře. Jestli je tato žádost cenzura, tak jen CENZURUJTE!
Nejsem si jistá, ale nepodporuje stát finančně tyto neúplné, či skrytě neúplné rodiny. Není potom pro matku s dětmi výhodnější zůstat sama a otce raději tzv. neuvést? Myslím to jako otázku. Zde selhává i role církví. Stát by měl vytvořit mravní podmínky pro zdravý život společnosti, vyzvedávat zásluhy rodičů, posilovat úctu ke starším, pomoc slabším, podporovat kulturní organizace, které tuto úlohu alespoň částečně plní. Řekněte prosím, k čemu tedy je stát? Vybírat daně od těch, kteří pracují, rozdat je byrokratům a lidem, kteří nechtějí pracovat, zajišťovat obranu státu (kdopak nám hrozí a jak fungovala ČA během 75 let ČSR), bezpečnost lidí (ejhle bezubá justície i policie).
Jak strašně současné mládeži ubližujeme, nevedeme-li k mravným hodnotám, ke vztahu k práci, k bližnímu svému. A již nyní se to vrací. Děti, které před 20 lety nebyly ekonomicky aktivní se pomalu stávají rodiči, mnohdy by sami potřebovali vychovávat.