Jiří Večerník: Baví mě učit dospělé, říkají mnozí kantoři

pondělí 18. dubna 2011 ·

Olomoucká univerzita začala učit učitele středních škol, jak učit dospělé. Právě orientace na dospělou klientelu má středním školám pomoci překonat nadcházející složité období, kdy s ohledem na demografický vývoj a pokles počtu žáků v počátečním studiu nebudou moci plně využít některé své kapacity, anebo dokonce projdou reorganizací v rámci sítě škol.


Na probíhajících krajských konferencích projektu UNIV 2 KRAJE (U2K) je představována i jedna z jeho součástí – série vzdělávacích seminářů pro středoškolské učitele. V nich se mají kantoři zdokonalit v dovednosti vzdělávat dospělé posluchače.

Jak uvedl při nedávné návštěvě Jihlavy ministr školství Josef Dobeš, je totiž celoživotní učení trendem, kterému se do budoucna česká populace nevyhne, má-li držet krok s Evropou i nastupující dravou asijskou sférou, kde je velký hlad po vzdělání.

Právě orientace na dospělou klientelu má navíc středním školám pomoci překonat nadcházející složité období, kdy s ohledem na demografický vývoj a pokles počtu žáků v počátečním studiu nebudou moci plně využít některé své kapacity, anebo dokonce projdou reorganizací v rámci sítě škol.

Také proto se 325 středních škol v ČR spojilo v projektu U2K, aby se proměnily v centra celoživotního učení. Od letošního března do konce roku 2012 jejich učitelé sami usednou do školních lavic při seminářích andragogiky – lektorských dovedností. Semináře v celé ČR v rámci ministerského projektu U2K dodavatelsky zajišťuje Institut celoživotního vzdělávání FF Univerzity Palackého Olomouc (dále jen Institut).


Co největší praktičnost

Podle informace ředitelky Institutu Lenky Cimbálníkové se do semináře s cílem získat certifikát lektora vzdělávání dospělých zapojí v celé ČR 3250 účastníků ve 108 kurzech. Dotace 100 hodin kurzu bude rozdělena na 30 prezenčních hodin ve třech až čtyřech blocích a na 70 hodin distančních. „Možná si učitelé řeknou – co nám mohou dát vysokoškolští akademičtí pracovníci, když praxi vlastně vůbec neznají…?“ uvažuje Cimbálníková. Institut je však podle ní organizační jednotkou FF UP, která musí být schopna se o sebe postarat a uplatnit se na trhu: „Je to tedy tým kvalitních manažerů, kteří mají velké zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých. Stojí také na významných partnerech, kteří s námi dlouhodobě spolupracují.“

Kurz pro lektory vzdělávání dospělých Institut realizuje ve spolupráci s odborným garantem, Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR. Podmínkou zakázky bylo, aby byl kurz s ohledem na pracovní vytíženost kantorů co nejméně náročný na prezenční výuku. Celý tedy bude realizován za pomoci e-learningu. „Tím naplníme i jeden ze sekundárních cílů projektu a naučíme účastníky pracovat v e-learningovém prostředí, v systému, který je již na naší univerzitě zaveden a funguje,“ argumentuje Cimbálníková.

Učitelé se budou učit v modulech Úvod do studia, Úvod do andragogiky, Psychologické aspekty vzdělávání dospělých, Metodika a didaktika vzdělávání dospělých, Evaluace ve vzdělávání dospělých a Závěrečné hodnocení vzdělávání.

Kurz se podle Cimbálníkové bude hodně zabývat psychologickými aspekty vzdělávání dospělých, metodikou a didaktikou (u ní už bude vyšší část prezenční výuky): „Budeme se snažit, aby byl celý veden k praktické aplikaci lektorských dovedností. Prezenční výuka tedy nebude o předávání informací a znalostí, ale budou to interaktivní výcvikové kurzy.“

Učitelé podle Cimbálníkové zjistí a uvědomí si, že je velký rozdíl mezi vzděláváním studentů a dospělých. „Právě to je největší problém – učitelé si většinou myslí, že protože jsou kvalitní učitelé, zvládnou bez problému i dospělé,“ říká Cimbálníková.

Zkušenosti však poukazují na řadu zásadních rozdílů – dospělý posluchač je už hotová osobnost s vlastním názorem, má zcela odlišnou schopnost vnímání i motivaci, často bývá unaven po práci. Práce lektora vyžaduje plné nasazení, vysokou odbornost a zejména praktickou využitelnost nových informací.

Pro realizaci rozsáhlého vzdělávání rozdělil dodavatel kurzů republiku do tří velkých oblastí. První obsáhne kraje Středočeský, Liberecký, Ústecký, Karlovarský a Plzeňský, druhá kraje Vysočina, Jihočeský, Jihomoravský a Zlínský a třetí kraje Pardubický, Královéhradecký, Olomoucký a Moravskoslezský.

Na zahájení kurzu proběhne tzv. vstupní tutoriál (řízená diskuse), kde všichni účastníci dostanou informace o kompetencích, které jim kurz přinese a jak bude organizován. Obdrží studijní texty a přístup do e-learningového systému. Doma pak budou studovat sami a podle svých časových možností. Vedle toho se zúčastní výcvikových seminářů, na kterých prohloubí své dovednosti, informace získané samostudiem zasadí do širšího kontextu. „Každý modul bude ukončenou malou korespondenční úlohou, abychom získali zpětnou vazbu. Práce zhodnotí závěrečný tutoriál,“ avizuje Cimbálníková.

V každé ze tří velkých oblastí bude činnost organizovat regionální manažer. Vstupní tutoriál prvního kurzu proběhl v březnu v Olomouckém kraji v osmi skupinách za celkové účasti 240 učitelů ze škol. Další vzdělávání bude probíhat v třicetičlenných skupinách přímo na školách. Skupiny se zde ještě rozdělí na části po patnácti účastnících. Zde proběhne i nácvik a hodnocení vystoupení lektora.
 

Po závěrečném tutoriálu dostanou učitelé – absolventi certifikát. „Jeden kurz by měl být zvládnut za dva měsíce, během té doby učitel pojede třikrát fyzicky na výuku,“ dodává Cimbálníková.

Vedení škol by podle Cimbálníkové mělo učitele motivovat k zapojení do lektorské činnosti. Současně si ale musí být vědomo toho, že každému vyučujícímu vyhovuje jiná věková skupina vzdělávajících se. Vynikající pedagog z prvního stupně může mít velké problémy s výukou na druhém stupni základní školy, mnohý úspěšný vyučující střední školy by nezvládal výuku v prvním či druhém ročníku ZŠ. Stejně tak platí, že ne každý dobrý učitel střední školy bude automaticky úspěšným lektorem dospělých. Pokud vyučujícímu nesedí věková skupina, se kterou pracuje, odráží se to na kvalitě jeho práce, což následně může vést k frustraci a pocitu vyhoření. Proto by měli ředitelé škol pečlivě vybírat vyučující, kteří se uvedené kurzu lektorských dovedností zúčastní.


Důležitý marketing

Olomoucká univerzita zároveň v krajích připravuje v rámci projektu U2K kurz, v němž bude školy učit marketingu. Kurz bude realizován ve spolupráci s Českým institutem pro marketing a bude mít 650 účastníků ve 22 kurzech. Zde bude z 27 výukových hodin kurzu vedeno prezenční formou 15 hodin. „Kurz marketingu škol v oblasti dalšího vzdělávání je organizačně jednodušší. Proběhne ve dvou dnech, bude se opět rozpadat do třicetičlenných skupin,“ vysvětluje Cimbálníková.

Řada odborných škol v ČR se už cestou vzdělávání dospělých vydala i sama. Cílem U2K je naučit i další školy nejen stavět vzdělávací programy pro dospělé a kvalitně je lektorovat, ale také si umět sáhnout pro zakázku na trhu práce. A k tomu je podle manažerů UNIV 2 KRAJE právě znalost marketingu nezbytná.


Bližší informace o projektu UNIV 2 KRAJE poskytnou:
PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu UNIV 2 KRAJE, NÚOV Praha, tel: 274 022 312
PhDr. Helena Marinková, Ph.D., obsahová manažerka projektu UNIV 2 KRAJE, NÚOV Praha, tel: 274 022 311
Ing. Jarmila Halouzková, manažer pro PR a propagační kampaň k projektu UNIV 2 KRAJE, NÚOV Praha, tel: 274 022 307

UNIV 2 KRAJE na internetu: www.nuov.cz/univ


0 komentářů: