Michal Kolář: Nová cesta k léčbě šikany

úterý 26. dubna 2011 ·

Nakladatelství Portál zve rodiče, učitele i všechny další zájemce na besedu s Michalem Kolářem, předním odborníkem na šikanu, na Mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy v sobotu 14. 5. 2011 v 10 hod. v Autorském sále na Výstavišti Praha – Holešovice. Zároveň zde bude představena kniha tohoto autora – Nová cesta k léčbě šikany.

Kniha přináší nové poznatky o školní šikaně a nové metody jejího řešení. Je zde srozumitelně, krok za krokem a prostřednictvím řady případů osvětlována účinná a minimálně riziková cesta k léčbě šikanování, jejímž základem jsou metody vnitřní diagnostiky a alternativní nápravy, které respektují vývojová stadia a různé formy šikanování. Pozornost autora se obrací také na nové skutečnosti, jako je kyberšikana, šikana učitelů, projevy šikany v mateřských školách. Jedna kapitola je věnována rodičům, kteří hledají pomoc při šikanování svých dětí. 

Autor navazuje na svou úspěšnou knihu Bolest šikanování (2005), která se stala učebnicí na vysokých školách a zároveň si získala zájem široké veřejností. Knihu ocení učitelé, vychovatelé, psychologové, sociální pracovníci, rodiče, studenti pedagogiky.

Dr. Michal Kolář, etoped a psychoterapeut, se dlouhodobě zabývá problematikou šikanování. V této oblasti spolupracuje s MŠMT ČR na koncepci prevence. Je autorem řady publikací o sociopatogenních jevech.


Objednat si knihu můžete ZDE nebo ZDE.

0 komentářů: