Děti pomáhají zvýšit bezpečnost v okolí své školy

pátek 22. dubna 2011 ·

Rekordních dvanáct škol ze šesti krajů uspělo v letošním roce se svou žádostí o podporu bezpečných cest. Na ochranu dětí před dopravními nehodami a podporu šetrných způsobů cestování jim Nadace Partnerství rozdělí v programu Na zelenou celkem 1 milion korun. Umožní tak, aby děti samy poukázaly na nebezpečná místa, která musí na své cestě do školy překonávat.

O podporu v programu Na zelenou Nadace Partnerství mají školy i další školská zařízení velký zájem. „Letos jsme obdrželi 32 žádostí z celé České republiky. Všechny je posoudila odborná grantová komise a vybrala dvanáct nejkvalitnějších, mezi které rozdělí Nadace Partnerství celkem 1 milion korun. Jedná se o školy v Jihomoravském, Jihočeském, Zlínském, Libereckém, Královéhradeckém kraji a na Vysočině,“ uvádí Radek Patrný z Nadace Partnerství.

Jedinečností grantového programu Na zelenou je klíčová role dětí, které samy vyznačují do školní mapy nebezpečná místa na cestě do školy a navrhují, co s nimi. Zapojení žáků do školního projektu bezpečných cest je velmi důležitou a atraktivní formou realizace dopravní výchovy ve školách. Aktivity se často prolínají několika vzdělávacími oblastmi a nabízejí tak žákům ucelený pohled na šetrnou dopravu, který v tomto pojetí zatím v ČR nemá obdoby,“ říká o programu členka grantové komise Vladimíra Neklapilová z MŠMT.

Na základě školní mapy zpracuje dopravní odborník dopravně-inženýrskou studii s návrhy, jak dopravní bezpečnost v okolí školy zvýšit. Studii poté žáci předají zástupcům obce a policie. Cílem je, aby zastupitelstva obcí uvolnila na konkrétní navržená řešení prostředky ze svých rozpočtů. „Školy realizují také celou řadu drobných opatření na podporu šetrné mobility. Patří k nim výstavba přístřešků či stojanů na kola, organizace různých soutěží a dnů s dopravní tematikou nebo zpracování školních plánů mobility,“ upřesňuje Radek Patrný a dodává, že více informací je k dispozici na www.nazelenou.cz.

Generálním partnerem programu Na zelenou je finanční skupina AXA, novým partnerem je společnost 3M Česko a záštitu poskytují Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo dopravy. „Máme za sebou již čtyři roky společného působení a mohu říci, že spolupráce s Nadací Partnerství na tomto projektu splnila naše očekávání. Program Na zelenou je pro naše klienty jasným důkazem, že AXA je společensky zodpovědnou společností všude tam, kde působí,“ říká Marek Zeman, ředitel PR a komunikace finanční skupiny AXA.


Kontakt:
Ing. Radek Patrný, Nadace Partnerství, tel.: 274 816 727, mobil: 774 676 139, e-mail: radek.patrny@nap.cz
 

Přehled všech podpořených projektů ZDE.
Příklad školní mapy ZDE.
Příklady dopravně-inženýrských studií ZDE.

0 komentářů: