Jiří Večerník: Učitelé-lektoři se postavili se i před kameru

úterý 17. května 2011 ·

V dovednosti lektorovat dospělé posluchače se v březnu a v dubnu intenzivně zdokonalovalo 120 učitelů ze středních odborných škol Jihomoravského kraje. Větší zaměření na vzdělávání dospělých totiž může jejich školám pomoci překonat složité období poklesu počtu žáků v počátečním vzdělávání.


Ve třinácti krajích ČR od letošního jara postupně startuje série seminářů, na nichž bude Institut celoživotního učení FF olomoucké univerzity učit pedagogy z 325 středních odborných škol, jak lektorovat dospělé. V Jihomoravském kraji se v této dovednosti zdokonalovali od 23. března do 28. dubna učitelé z dvanácti škol.

Ve čtyřech skupinách po třiceti posluchačích byly jihomoravské kurzy „andragogiky“ realizovány v Brně a Moravském Krumlově. Školy a učitelé je zvládli i přes velkou časovou náročnost, když semináře probíhaly v období přípravy maturit a závěrečných zkoušek.

Vzdělávání učitelů v andragogice se uskutečnilo jako jedna ze součástí probíhajícího projektu nazvaného UNIV 2 KRAJE (U2K). Jak uvedl ministr školství Josef Dobeš, je totiž celoživotní učení trendem, kterému se do budoucna česká populace nevyhne, má-li držet krok s Evropou i nastupující dravou asijskou sférou, kde je velký hlad po vzdělání. Střední školy navíc díky větší orientaci na dospělou klientelu budou moci v budoucnu lépe využít některé své kapacity.

Také proto se 325 škol v ČR spojilo v projektu U2K, aby se proměnily v centra celoživotního učení. Jejich učitelé nyní sami usedají do lavic při seminářích lektorských dovedností. Semináře v celé ČR v rámci ministerského projektu U2K dodavatelsky zajišťuje Institut celoživotního vzdělávání FF Univerzity Palackého Olomouc (dále jen Institut).


Co největší praktičnost

Podle informace ředitelky Institutu Lenky Cimbálníkové se do seminářů s cílem získat certifikát lektora vzdělávání dospělých zapojí v celé ČR 3250 účastníků ve 108 kurzech. Dotace 100 hodin kurzu je rozdělena na 30 prezenčních hodin ve třech až čtyřech blocích a na 70 hodin distančních.

„Možná si učitelé řeknou – co nám mohou dát vysokoškolští akademičtí pracovníci, když praxi vlastně vůbec neznají…?“ uvažuje Cimbálníková. Institut je však podle ní týmem kvalitních manažerů, kteří mají velké zkušenosti v dané oblasti. Institut navíc kurz realizuje ve spolupráci s odborným garantem, Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR.

Podmínkou zakázky bylo, aby byl kurz s ohledem na pracovní vytíženost kantorů co nejméně náročný na prezenční výuku. Proto je realizován také za pomoci e-learningu. „Tím naplníme i jeden ze sekundárních cílů projektu a naučíme účastníky pracovat v e-learningovém prostředí, v systému, který je již na naší univerzitě zaveden a funguje,“ argumentuje Cimbálníková.

Učitelé se vzdělávají v modulech Úvod do studia, Úvod do andragogiky, Psychologické aspekty vzdělávání dospělých, Metodika a didaktika vzdělávání dospělých, Evaluace ve vzdělávání dospělých a Závěrečné hodnocení vzdělávání.

Kurz se podle Cimbálníkové hodně zabývá psychologickými aspekty vzdělávání dospělých, metodikou a didaktikou (u ní už je vyšší část prezenční výuky): „Budeme se snažit, aby byl celý veden k praktické aplikaci lektorských dovedností. Prezenční výuka tedy nebude o předávání informací a znalostí, ale budou to interaktivní výcvikové kurzy.“

Učitelé podle Cimbálníkové zjistí a uvědomí si, že je velký rozdíl mezi vzděláváním studentů a dospělých: „Právě to je největší problém – učitelé si většinou myslí, že protože jsou kvalitní učitelé, zvládnou bez problému i dospělé.“

Zkušenosti však poukazují na řadu zásadních rozdílů – dospělý posluchač je už hotová osobnost s vlastním názorem, má zcela odlišnou schopnost vnímání i motivaci, často bývá unaven po práci. Práce lektora vyžaduje plné nasazení, vysokou odbornost a zejména praktickou využitelnost nových informací.


Učitelé před kamerou

Také v Jihomoravském kraji proběhl na zahájení tzv. vstupní tutoriál (řízená diskuse), kde všichni účastníci obdrželi informace o kompetencích, které jim kurz přinese, studijní texty a přístup do e-learningového systému. Doma pak studovali sami a podle svých časových možností.

„Setkali jsme se s velmi zodpovědným přístupem účastníků – všichni chtěli uspět. Řada z nich se přitom poprvé setkala s formou distančního vzdělávání,“ ohlíží se za právě ukončeným kurzem metodička projektu U2K v Jihomoravském kraji Lenka Řeháková.

Vedle toho účastníci na několika reálných výcvikových seminářích prohlubovali své dovednosti a informace získané samostudiem zasazovali do širšího kontextu. „Každý modul je ukončen malou korespondenční úlohou, abychom získali zpětnou vazbu. Práce hodnotí závěrečný tutoriál,“ vysvětlila Cimbálníková.

Jednoznačně největší ohlas měl přitom mezi účastníky z Jihomoravského kraje modul, v němž učitelé prošli tzv. videotréninkem, při němž byly jejich lektorské výkony zaznamenány na kameru. „I když natáčení zpočátku vnímali jako nepříjemnou záležitost, samotná realizace byla podle následných reakcí pro všechny přínosná. S možností, kdy jim psycholog poskytl zpětnou vazbu na jejich verbální i nonverbální projevy, se totiž učitelé samozřejmě běžně nesetkávají. Má to pro ně pozitivní přesah i do praxe v počátečním vzdělávání,“ hodnotí L. Řeháková.

Podle Cimbálníkové by vedení škol mělo učitele motivovat k zapojení do lektorské činnosti. Současně si ale musí být vědomo toho, že každému vyučujícímu vyhovuje jiná věková skupina vzdělávajících se: „Vynikající pedagog z prvního stupně může mít velké problémy s výukou na druhém stupni základní školy, mnohý úspěšný vyučující střední školy by nezvládal výuku v prvním či druhém ročníku ZŠ.“

Stejně tak platí, že ne každý dobrý učitel střední školy bude automaticky úspěšným lektorem dospělých. Pokud vyučujícímu nesedí věková skupina, se kterou pracuje, odráží se to na kvalitě jeho práce, což následně může vést k frustraci a pocitu vyhoření. Proto by měli ředitelé škol pečlivě vybírat vyučující, kteří se kurzu lektorských dovedností zúčastní.


Důležitý marketing

Olomoucká univerzita zároveň v krajích připravuje v rámci projektu U2K kurz, v němž bude školy učit marketingu. Kurz bude realizován ve spolupráci s Českým institutem pro marketing a bude mít 650 účastníků ve 22 kurzech. Zde bude z 27 výukových hodin kurzu vedeno prezenční formou 15 hodin.
„Kurz marketingu škol v oblasti dalšího vzdělávání je organizačně jednodušší. Proběhne ve dvou dnech, bude se opět rozpadat do třicetičlenných skupin,“ vysvětluje Cimbálníková.

Řada odborných škol v ČR se už cestou vzdělávání dospělých vydala i sama. Cílem U2K je naučit i další školy nejen stavět vzdělávací programy pro dospělé a kvalitně je lektorovat, ale také si umět sáhnout pro zakázku na trhu práce. A k tomu je podle manažerů UNIV 2 KRAJE právě znalost marketingu nezbytná.


Bližší informace o projektu UNIV 2 KRAJE poskytnou:
PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu UNIV 2 KRAJE, NÚOV Praha, tel.: 274 022 312
PhDr. Helena Marinková, Ph.D., obsahová manažerka projektu UNIV 2 KRAJE, NÚOV Praha, tel.: 274 022 311
Ing. Jarmila Halouzková, manažer pro PR a propagační kampaň k projektu UNIV 2 KRAJE, NÚOV Praha, tel.: 274 022 307
Mgr. Lenka Řeháková, krajský metodik projektu UNIV 2 KRAJE pro Jihomoravský kraj, tel.: 725 887 989

UNIV 2 KRAJE na internetu: www.nuov.cz/univ2k


0 komentářů: