Silvie Pýchová: První číslo Zpravodaje SKAV

pondělí 16. května 2011 ·

SKAV vydává první číslo svého zpravodaje, kde najdete následující rubriky: Editorial, Konference SKAV 2011, Kulaté stoly SKAV 2011, Profil členské organizace, Z členských organizací, Galerie projektů, Studie a Kalendář akcí.


Editorial

Vážené čtenářky a vážení čtenáři prvního čísla Zpravodaje SKAV, připravili jsme pro Vás tento občasník, který bude vycházet třikrát ročně s cílem informovat o aktivitách našeho občanského sdružení, které formálně existuje od roku 2003 a sdružuje sedmnáct asociací aktivních v oblasti vzdělávání. Našim spojujícím prvkem je podpora inovativních trendů ve vzdělávání a domníváme se, že společně můžeme být více vidět a náš konsensuální názor tak může být vyslyšen zejména na těch místech, kde se rozhoduje o budoucnosti vzdělávání v naší zemi. Zároveň se snažíme vytvořit prostor pro diskusi o zásadních otázkách, jimiž se zabývají vzdělavatelé, a umožnit vzájemnou výměnu názorů v tomto směru, a to zejména prostřednictvím pravidelných kulatých stolů.

Tento Zpravodaj vzniká za účelem předkládání informací o již realizovaných, právě probíhajících i chystaných aktivitách, a to jak společných, tak za jednotlivé členské organizace. Najdete zde také informaci o konferenci, kterou připravuje na 13. 5. 2011 SKAV o budoucnosti vzdělávání v naší Zemi ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR a obecně prospěšnou společností Pomáháme školám k úspěchu, dále shrnutí tří posledních kulatých stolů, jež SKAV pořádá společně s obecně prospěšnou společností EDUin. V každém čísle Zpravodaje také plánujeme představit jednu členskou organizaci – v sekci Profil členské organizace tentokrát najdete Kritické myšlení, o. s. A v neposlední řadě vždy jen tak letem světem zprostředkováváme něco málo z aktualit členských organizací. Na úplném závěru se nachází kalendář akcí na nadcházející období. A kdy můžete očekávat příští číslo Zpravodaje SKAV? Jelikož se zabýváme problematikou školství, druhé číslo tedy bude publikováno u příležitosti začátku nového školního roku.

Doufáme, že Vás náš zpravodajský počin zaujme a těšíme se na setkání na některé z našich akcí!

Silvie Pýchová, výkonná ředitelka SKAV


Interview

V tomto čísle Zpravodaje SKAV je představena organizace Kritické myšlení. Hana Košťálová, zástupkyně této organizace a členka výboru SKAV, odpovídá mj. na otázky:

Jaký význam má pro Kritické myšlení členství ve SKAV?

Díky SKAV nejsme uzavřeni ve své bublině, víme, co se děje jinde, co těší i trápí kolegy v dalších vzdělávacích neziskovkách a jak se s tím vyrovnávají. Za další podstatný přínos považuji názorové zázemí – SKAV nám pomáhá čelit turbulencím ve vzdělávací politice a nebýt jen pasivními pozorovateli. Umožňuje společné aktivity při podpoře hodnot, které považujeme za významné pro demokratickou společnost. SKAV je místem, kde se setkávají velmi inspirativní lidé, kteří obvykle nezvolili zcela běžný styl života, jsou odvážní i odpovědní, otevření a přemýšliví.

A mohla byste se na závěr zamyslet nad tím, co přináší členství konkrétně Vám, která jste zároveň členkou výkonného výboru SKAV?

Jedna z velmi podstatných věcí, která mě na SKAV od začátku fascinovala, bylo důsledné dodržování pravidel a demokratických principů, absolutní transparentnost v rozhodování, stejná váha každého hlasu, důkladné projednávání a hledání maximální shody a vzájemného porozumění. V asociaci, kde se setkává takřka dvacítka zástupců rozmanitých organizací s částečně konkurenčními zájmy, je to na české poměry myslím výjimečné. Nikdo nikoho nepomlouvá, všichni se vzácně respektují, jsou ochotni si navzájem pomoci. To mně osobně je velmi příjemné a je to osvěžující. A také jsou všichni kolegové velmi pracovití a práce je baví. Je moc příjemné se s nimi setkávat.

 

Zpravodaj SKAV si může přečíst ZDE.

0 komentářů: