Martin Chvál: Novinky v projektu Cesta ke kvalitě

čtvrtek 16. června 2011 ·

Dopis hlavního manažera projektu s informacemi pro ředitelky a ředitele, učitelky a učitele.


Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
milé kolegyně, milí kolegové,

rádi bychom Vás informovali, co nového přináší projekt Cesta ke kvalitě, které jeho výstupy můžete do prázdnin očekávat nebo které už nyní můžete nově využívat.

Na období září – prosinec 2011 je již podruhé naplánován pilotní vzdělávací program „Koordinátor autoevaluace“. Studium realizuje Národní institut dalšího vzdělání (NIDV) opět ve všech krajích. Studium obsahuje 5 vzdělávacích modulů (Úvod do autoevaluace, Plánování autoevaluace, Proces autoevaluace, Výstup autoevaluace, Vyhodnocení autoevaluačního procesu) a je rozděleno na 30 hodin prezenčního vzdělání a 20 hodin e-learningu. V průběhu měsíce června budou krajská pracoviště NIDV kontaktovat jednotlivé školy v regionu a seznámí je s organizací a termíny konání vzdělávacího programu Koordinátor AE.

Od září do prosince budou probíhat workshopy k evaluačním nástrojům a k tématu autoevaluace, a to v těchto termínech:

Workshopy k evaluačnímu nástroji Rámec pro vlastní hodnocení školy:
29. 9. 2011 v Olomouci
18. 10. 2011 v Brně
24. 11. 2011 v Pardubicích

Workshopy k autoevaluačním procesům ve škole:
30. 9. 2011 v Olomouci
6. 10. 2011 v Praze
7. 10. 2011 v Praze
17. 10. 2011 v Brně
3. 11. 2011 v Plzni
4. 11. 2011 v Plzni
17. 11. 2011 v Praze
18. 11. 2011 v Praze
25. 11. 2011 v Pardubicích
2. 12. 2011 v Chrudimi

Termíny budou zveřejněny na webových stránkách projektu www.nuov.cz/ae, kam budou průběžně vyvěšovány i pozvánky na jednotlivé akce. Jestliže budete mít o workshopy zájem, přihlaste se na e-mail: cesta@nuov.cz


Co nového je připraveno již nyní?

Na webu projektu je k dispozici ke stažení Doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol. Cílem textu je poskytnout zřizovatelům (stát, kraj, obec, svazek obcí, jiná právnická nebo fyzická osoba) obecná doporučení, jak hodnotit školy, a přispět tak ke zlepšení evaluační kultury zřizovatelů v ČR a ve svém důsledku ke kvalitě škol. Text vznikl konsenzuálně za účasti zástupců zřizovatelů a školských asociací. Budeme rádi, když na tento dokument upozorníte své zřizovatele.

Na webu projektu postupně zveřejňujeme evaluační nástroje, které jsou zdarma k použití. Některé názvy již hotových evaluačních nástrojů byly po odborných diskuzích změněny, na webu projektu najdete seznam obou názvů.

Portál evaluačních nástrojů (www.evaluacninastroje.cz) umožňuje u zveřejněných nástrojů po jejich vyplnění automatické zpracování dat a poskytuje škole u každého nástroje evaluační zprávu, s kterou může škola pracovat v rámci vlastního hodnocení školy. S ukázkami evaluačních zpráv a s dotazníky se školy mohou seznámit v menu Dokumenty portálu evaluačních nástrojů.


Nově zveřejněné nástroje

Anketa pro učitele (anketa škole na míru)

Anketa umožňuje zjišťovat názory učitelů např. v těchto oblastech: formy výuky, výsledky žáků, způsob hodnocení, další vzdělávání pedagogických pracovníků, podpora ze strany vedení školy, zázemí a vybavení školy. Pod tímto evaluačním nástrojem nenajdete pouze jednu anketu, ani sadu anket. Najdete zde soubor otázek vhodných pro použití a dále doporučení pro skladbu otázek do jedné ankety, která bude adresovaná učitelům.

Skupinová bilance absolventů (metoda pro hodnocení průběhu školního vzdělávání)
Cílem metody je nabídnout školám možnost, jak se dozvědět, která témata se žákům vybavují při bilancování jejich školní docházky a kterým tématům přikládají největší důležitost. Na základě toho si škola může navrhnout opatření pro zlepšení školy. Nástroj je určen pro žáky 9. ročníku základních škol a pro žáky závěrečných ročníků středních škol. Nástroj doporučujeme využít v měsíci červnu, kdy na školách jsou ještě žáci posledních ročníků.

Zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků (posuzovací archy)
Cílem posuzovacího archu je pomoci škole vybrat z externí nabídky takový evaluační nástroj zaměřený na hodnocení výsledků vzdělávání žáků, který nejlépe odpovídá cílům školy.

V případě dotazů k portálu a k evaluačním nástrojům se obracejte na Stanislava Michka (ae-nastroje@nuov.cz). V případě problémů s registrací školy kontaktujte Kateřinu Ostřížkovou (katkaostr@gmail.com).

V květnu byly zveřejněny podrobné manuály k již ověřeným evaluačním nástrojům: Dobrá škola (metoda pro stanovení priorit školy), Skupinová bilance absolventů (metoda pro hodnocení průběhu školního vzdělávání), Interakce učitele a žáků (dotazník pro žáky) a Školní výkonová motivace žáků (dotazník pro žáky).

Připravili jsme první příklady inspirativní praxe autoevaluace škol. Postupně budeme zveřejňovat příběhy různých typů škol z celé ČR, v nichž autoevaluace po delší či kratší dobu pomáhá řídit a rozvíjet kvalitu práce. Dočtete se i o „pokusech“, které se nejprve nedařily a teprve až s postupem času, po obtížném hledání, vedly k dalšímu rozvoji školy.

Dále si můžete prohlédnout a využívat elektronický slovník Kvalita a hodnocení ve vzdělávání. Jedná se o výkladový slovník vybraných pojmů, které se bezprostředně týkají nebo jinak souvisí s problematikou kvality a evaluačních procesů. Jedním z cílů slovníku je dosahování vyšší míry sjednocení používání pojmů mezi odborníky i vykonavateli evaluačních procesů v České republice. Uživatelé jistě ocení značnou míru pestrosti využívání elektronické podoby slovníku. Slovník funguje v těchto a vyšších verzích prohlížečů: Google Chrome – verze 11.0.696.60, Mozilla Firefox – verze 4.0.1, Opera – verze 11.10, Safari – verze 5.0.3, Internet Explorer – verze 9. Taktéž funguje v omezeném režimu ve starších verzích prohlížeče Internet Explorer (verze 6, 7, 8).

V nejbližších dnech Vám bude doručeno 4. číslo bulletinu Na cestě ke kvalitě. Jeho elektronická verze včetně příloh je ke stažení na webu projektu.

Již nyní Vám přejeme krásné léto, odpočinkové prázdniny a těšíme se na Vás při různých aktivitách projektu.

S pozdravem

PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
hlavní manažer projektu Cesta ke kvalitě
Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV)
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
e-mail: martin.chval@nuov.cz

tel.: +420 274 022 413

0 komentářů: