23. 6. 2011 Kulatý stůl SKAV

čtvrtek 16. června 2011 ·

Téma: Je magistr zárukou dobrého učitelování?

Pořadatel: Stálá konference asociací ve vzdělávání

Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky:
– Od koho se dnes děti nejvíce učí? Víme to?
– Je nutné k pedagogické kvalifikaci magisterské studium pedagogiky?
– Hraje v učitelském vzdělání rozhodující roli odborná znalost nebo pedagogické dovednosti?
– Co nabízí zájemcům o práci učitele pedagogické minimum?
– Mají pedagogické fakulty konkurenci ve vzdělávání učitelů?
– Proč na pedagogické fakulty dlouhodobě chodí intelektuálně nejslabší třetina uchazečů o vysokoškolské studium? Umíme to změnit?

Pozvaní panelisté:
Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc., děkanka Pedagogické fakulty ZČU
Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., ekonom CERGE-EI, člen NERV
Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D., Pedagogická fakulta UK
Mgr. Jana Heřmanová, ředitelka Střediska volného času Ivančice

Moderuje: Tomáš Feřtek, EDUin, o.p.s.

Místo a čas konání: v aule ZŠ Vodičkova 22, Praha 1 v 10.00 hodin

Kontakt: info@skav.cz

0 komentářů: