Pavel Beňo: Leymann Spirit Prague 2011

čtvrtek 7. července 2011 ·

Chcete se dozvědět něco o vztahové patologii v práci? Pak je tento dopis adresován právě vám.


Vážené dámy, vážení pánové!
Vážené vedení společnosti!

Dr. Heinz Leymann, švédský občan německého původu, má velkou zásluhu na tom, že se dnes v kulturní a civilizované společnosti hodnotí také úroveň a kvalita interpersonálních vztahů v zaměstnání. Právě díky myšlenkám a textům tohoto autora dnes víme mnohé o tom, jak destruktivní a “neekonomická” může být tzv. vztahová patologie v práci (mobbing, šikana, bossing, bullying, staffing, atp.).

Naše letošní prosincové setkání (Praha, 8. 12. 2011) bychom proto chtěli věnovat také vzpomínce na tuto pozoruhodnou osobnost evropské vědy a zdá se, že v tomto našem snažení nezůstaneme osamoceni. S potěšením můžeme konstatovat, že o akci tohoto druhu projevilo již nyní zájem Velvyslanectví Švédska a oslovit s naší žádostí o podporu hodláme i jiná zastupitelství a korporace z EU působící na území naší republiky i mimo ČR.

Ještě dříve, než se tak stane, bychom však rádi přesněji odhadli, s jakým počtem zájemců o účast na této akci můžeme počítat. Dovolte mi proto abych Vás seznámil s rámcovým programem setkání a současně Vás požádal o deklaraci Vašeho zájmu:

9.30–13.00 hodin

I. část: Tribute to H. Leymann – biografické, vzpomínkové i aktuálně-specifické příspěvky expertů z ČR i ze zahraničí (Švédsko, Německo, Rakousko,…)

14.00–16.00 hodin
II. část: Civilcourage TV – přehlídka videoprogramů o lidské důstojnosti a vztahové patologii v zaměstnání (české titulky)

14.00–16.00 hodin
Paralelní program: "Burza” – výměna zkušeností z praxe…

Předpokládaná výše účastnického poplatku: 700 Kč

Máte-li zájem o účast na tomto našem setkání, dejte nám to laskavě vědět do 11. 7. 2011 na některou z těcho adres:
Práce a vztahy / Civilcourage TV, Sudoměřská 25, 130 00 Praha 3
E-mail: 222711362@praceavztahy.cz, info@civilcourage-tv.eu, box@workrelations.eu

Tím si zajistíte zasílání dalších informací o místě konání a jeho podrobnějším programu . Děkujeme za Váš zájem a případnou účast.

Pavel Beňo, Práce a vztahy

0 komentářů: