Eliška Walterová, Karel Černý, David Greger, Martin Chvál: Portrét ideální základní školy – jaké vlastnosti by měla mít?

čtvrtek 1. září 2011 ·

Ukázka z kapitoly „Česká škola: Problém současnosti, vize budoucnosti“. Do jaké základní školy by lidé – ať již hypoteticky nebo reálně – nejraději posílali své děti či vnoučata? Jaké vlastnosti školy jsou z tohoto hlediska nejdůležitější, jaké jsou naopak z hlediska uvažování o volbě školy spíše marginální?


Zdroj: Eliška Walterová, Karel Černý, David Greger, Martin Chvál: Školství – věc (ne)veřejná? Názory veřejnosti na školu a vzdělávání. Praha: Karolinum, 2010. Str. 83–86. ISBN 978-80-246-1882-1.

Informaci o knize najdete ZDE.


…Celkově se jako suverénně nejdůležitější v pohledu veřejnosti jeví působení školy na žáky (emoční i kognitivní). Naopak od „dobré školy“ prakticky není vyžadována intenzivní spolupráce s rodiči či snad dokonce s širší veřejností. Škola by totiž podle převládajících názorů měla hlavně vzbudit v žácích zájem se učit (celkem uvedlo 63 % respondentů). Dále by se děti měly do školy těšit (57 %) a kromě toho by si ze školy měly také odnést co nejvíce poznatků (53 %)…

…Vidíme tedy, že v názorech české veřejnosti jsou postoje a názory spjaté s občanskou angažovaností, zainteresovaností a zodpovědností – v tomto případě spjaté s fungováním školy – velmi „zakrnělé“. Navenek „otevřená“ škola tedy není v žádném případě prioritou většiny veřejnosti, nýbrž jen velmi úzkého a kvantitativně marginálního segmentu populace.

…Naprosto zásadní je zjištění, že se populace rodičů a nerodičů svou strukturou názorů na to, jak by měla vypadat „dobrá škola“, vlastně vůbec neliší.


Celý text kapitoly 3.5 Portrét ideální základní školy – jaké vlastnosti by měla mít? (včetně grafů) si můžete stáhnout ZDE.


Další ukázku z knihy najdete ZDE a ZDE.

Knihu si můžete objednat ZDE.

0 komentářů: