Dětská sdružení jsou plnohodnotnou alternativou zájmových kroužků. A vyjdou levněji.

pondělí 5. září 2011 ·

Začátek nového školního roku s sebou s obvyklou várkou „provozních“ školních starostí přináší i ještě jedno staronové dilema: Kdy, kde a jak má dítě trávit svůj volný čas? Ještě předtím, než padne směrodatné rozhodnutí, měli by rodiče se svými ratolestmi probrat jejich zájmy i nabízené možnosti.

Vedle četných hudebních a výtvarných kroužků či sportovních oddílů má totiž smysl zalovit i v programových vodách rozličných dětských a mládežnických sdružení. Tím spíš, pokud rodiče na své potomky nekladou specifické nároky a nevidí jejich budoucnost ve vyhlášených koncertních sálech, na vernisážích prestižních galerií či ve vyprodaných sportovních halách… Dětská sdružení se tak stávají plnohodnotnou – a díky obětavosti dobrovolných vedoucích často i o poznání méně finančně náročnou – alternativou zájmových kroužků.

Vcelku solidní rámcový přehled o stovce rozmanitých dětských organizací a spolků přináší kupříkladu web České rady dětí a mládeže (ČRDM) www.crdm.cz. V řadách členských sdružení ČRDM si na své přijdou vyznavači tradičních tábornických a turistických výprav a táborů s puncem foglarovské či indiánské romantiky, stejně jako třeba nadšení radioamatéři a hvězdáři, malí hasiči a záchranáři, vyznavači keltských tradic, moderního tance nebo třeba jezdectví. Konkrétní představu o tom jaké mládežnické oddíly, skupiny, kluby či kmeny v té které zvolené lokalitě působí, pak nabízí internetová databáze míst mimoškolní výchovy Kamchodit.cz „Tato databáze má podobu interaktivní mapy, ve které si mohou zájemci vyhledat sídlo určitého oddílu nebo střediska volného času poblíž zadaného místa – příkladně jejich bydliště či školy,“ upřesňuje místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka.

Při výběru může napomoci i návodný text příhodně nazvaný „Devatero rad ČRDM pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit“. V Devateru jsou zevrubně rozebrány teze mj. o důležitosti celkového rozvoje dětské osobnosti, o zásadním významu dobré party, o přirozené proměně zájmů dítěte související s jeho vývojem, o spolupráci rodičů s vedoucími oddílů nebo o užitečnosti „zpětné vazby“ a příslušných referencí.

Za povšimnutí při tom všem nepochybně stojí ještě jeden aspekt, byť o něm zástupci dětských sdružení zpravidla nehovoří tak často a hlasitě, jak by si možná zasluhoval: kolik za to.

Dětská sdružení povětšinou stojí a padají s dobrovolnou činností tisíců nadšených vedoucích, kteří svou práci pro dětský oddíl, družinu či skupinu vykonávají ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. Vezmou-li se navíc v úvahu dotace – MŠMT, na krajské i obecní úrovni – a fakt, že značná část spolkových aktivit se může opřít o infrastrukturu v majetku daných organizací, je zřejmé, proč stojí méně peněz. Po profesionální stránce si přitom dětská sdružení nejen nijak nezadají s úrovní komerčněji pojatých volnočasových aktivit pro mladé, ale leckdy je dokonce „trumfnou“. Nehledě na to, že smyslem jejich činnosti není dosáhnout co nejlepšího výkonu jejich svěřenců, nýbrž snažit se je také trochu vychovávat…

Klubovny rozmanitých dětských spolků nalezneme prakticky po celé naší republice. Na interaktivní mapě Kamchodit.cz je možné se doklikat na více než patnáct set organizací. Jsou tu mladí hasiči, záchranáři, folkloristé, tomíci, skauti, pionýři, brontosauři, woodcrafteři, ochránci přírody, chovatelé, debrujáři a kdovíkdo ještě.

V době, kdy se hovoří o ekonomické recesi, škrtech ve všemožných výdajích a potřebě šetřit, může být celkem užitečné vědět, že v oblasti volnočasových aktivit naší nejmladší generace existuje takhle pestrá nabídka. A že je cenově dostupná prakticky všem.

0 komentářů: