Pedagogická orientace 2/2011 je věnována didaktikám

čtvrtek 22. září 2011 ·

Nové číslo časopisu Pedagogická orientace je celé věnováno didaktikám: cizích jazyků, matematiky, fyziky, dějepisu a estetických oborů. A celé je nově dostupné na internetu!


Iva Stuchlíková a Tomáš Janík píší v Editorialu: Oborové didaktiky – bilance a perspektivy:

„Oborové didaktiky procházejí, doufejme, procesem rekonstituování, jak ve svém článku zmiňuje prof. Beneš. Jsme rádi, že v době, kdy tento proces nabírá dech, můžeme čtenářům nabídnout určitou bilanci, hodnotící stávající vývoj těchto disciplín a naznačující jejich perspektivy. Vznik tohoto čísla v tuto dobu není náhodný. Spíše by se chtělo říci, že byl nutností, která na sebe nechávala nějakou dobu čekat. Tato „nutnost“ je dána obecnějšími trendy, které překračují hranice zemí i oborů, i našimi národními podmínkami.

Zmíněné obecnější trendy souvisejí s velmi dynamickou proměnou vzdělávání, která nemá v ještě relativně nedávné minulosti obdoby. Během posledních několika desetiletí se z různých pozic prakticky ve všech vyspělých zemích objevila tvrdá kritika vzdělávací praxe. Vzdělávací metody jsou kritizovány jako neodpovídající změnám v lidské kognici v době informační exploze, jako špatně reprezentující současné vědecké poznání, špatně reagující na rostoucí diverzitu školní populace atd. (Jörg et al., 2007).

Futurologové zdůrazňují, že budoucnost vzdělávání je obtížné predikovat, nicméně obecné rysy změny charakterizovat lze – opuštění lineárního uvažování a soustředění se na předem určené požadované výstupy (cílové stavy) a posun ke komplexnosti a soustředění se na možnosti obsažené v probíhajícím procesu vzdělávání. Vzdělávání bude procházet komplexní evolucí od hierarchie k heterarchii, od homogenního (frontálního) systému vzdělávání „pro masy“, k heterogennímu systému vzdělávání menších, dynamicky vznikajících a zanikajících komunit. Bude se soustřeďovat na chápání nejednoznačnosti reality s vědomím, že reálné obsahuje (neviditelné) potenciální (Morin,
2001; Miller, 2007).

Nárůst komplexnosti vzdělávání a zároveň pociťovaná klesající úroveň připravenosti absolventů škol pro tradiční formy vzdělávání na školách vyšších stupňů je už nyní natolik zřejmá, že mýtus „kdo ovládá svoji disciplínu, ovládá i její vyučování“, je neudržitelný už i pro příslušníky technických a přírodovědných oborů, kde (a nejen u nás) přetrvával nejdéle. Začíná být nezpochybnitelně zřejmé, že jádrem učitelovy profesionality jsou právě oborově didaktické kompetence, v nichž je naprosto nezastupitelný jinými profesionály.“

Celý text editorialu si můžete přečíst ZDE.


Obsah

Editorial
Oborové didaktiky: bilance a perspektivy – Iva Stuchlíková, Tomáš Janík

Studie
Píšová, M. (2011). Didaktika cizích jazyků: otázky identity.
Stehlíková, N. & Tichá, M. (2011). Didaktika matematiky a její proměny.
Nezvalová, D. (2011). Didaktika fyziky v České republice: trendy, výzvy a perspektivy.
Beneš, Z. (2011). Co je (dnes) didaktika dějepisu?
Slavík, J. (2011). K předmětu didaktik v estetických oborech vzdělávání.

Diskuse
Domácí a zahraniční pokusy o obecné vymezení předmětu a metodologie oborových didaktik – Jiří Kotásek†
Nesoustavné úvahy o výuce (české) literatury – Dobrava Moldonová

Zprávy
Zpráva o průběhu a realizaci 7. konference O výchově a volném čase – Jan Sýkora

Recenze
Skutil, M. a kol. (2011). Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství – Marcela Ehlová
Veteška, J. (2011). Proměny školního vzdělávání v biodromálním kontextu – Miroslava Miklošíková
Pohled na Ruský časopis Pedagogika, 2010 – Josef Maňák

Celé číslo najdete ZDE.

0 komentářů: