S příchodem podzimu vzrostl počet sebevražedných tendencí teenagerů

úterý 27. září 2011 ·

Zejména v první polovině měsíce září zaznamenala Linka důvěry, která právě tento měsíc slaví 15 let své existence, nárůst počtu sebevražedných a sebepoškozujících tendencí. Období začátku a konce školního roku bývá pro děti tím nejnáročnějším.

Měsíc září letos opět zaznamenal nárůst kontaktů Linky důvěry a to, ať už prostřednictvím telefonického spojení či využití Skype, emailu a chatu. „ Zejména první víkendy v měsíci byly hodně kritické. Kontaktovalo nás o mnoho více jedinců se sebevražednými tendencemi než v jiných obdobích roku,“ říká vedoucí Linky důvěry Lenka Hulanová. Podle Hulanové na tom může mít svůj podíl nepříznivé počasí na počátku září, ale také to mohlo být ovlivněno zahájením školního roku, a tím pádem nárůstem povinností pro děti. „Pravdou je, že zvýšení počtu kontaktů bylo patrné. Například předminulý víkend během pouhých tří hodin chatování využilo našich služeb hned několik jedinců se sebevražednými tendencemi, což je za tak krátký časový úsek opravdu vysoký počet,“ doplňuje Hulanová.

Září roku 2011 je pro Linku důvěry, provozovanou při Dětském krizovém centru (DKC), významné také z hlediska historického. „ Je to přesně 15 let, co začala fungovat Linka důvěry poprvé,“ říká mluvčí centra Adam Carda. „Za těch několik let se naše služby rozšířily a zlepšila se i jejich kvalita. Doufejme, že tento vysoký standard se nám podaří udržet i nadále,“ dodává Carda. Na Lince DKC bylo v letech 1996–2011 přijato celkem 36 553 kontaktů. Z toho Za poslední rok 2010 se celých 22 % všech kontaktů týkalo právě problematiky syndromu CAN, tedy syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte.

Linka důvěry DKC je určena celé populaci, dětem i dospělým, nacházejícím se obecně v krizové či závažné životní situaci. LD DKC nabízí také jako jediná linka důvěry v ČR odbornou pomoc všem osobám, které se dostanou do kontaktu s podezřením na syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN). Syndrom CAN nejsou „jen“ modřiny a zlomeniny kostí dětí. Fyzické týrání je „pouze“ jeho nejviditelnějším projevem. Jsou zde i jiné typy trýznění, jako je například emocionální či psychické týrání nebo zanedbávání dětí, které na nich také zanechává hluboké a dlouhotrvající jizvy, které však nejsou na první pohled vidět.


Dětské krizové centrum, o. s. (DKC) zajišťuje komplexní psychosociální pomoc dětem, dospívajícím a jejich rodinám. Na základě pověření MPSV z roku 2000 vykonává sociálně právní ochranu dětí. Od roku 2007 má v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách registrované tyto sociální služby: krizová pomoc, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a telefonická krizová pomoc. Za dobu svého působení přijalo DKC do své péče již více než 4 500 klientů.

Dětské krizové centrum, o. s.
Praha 4 – V Zápolí 1250/21
www.dkc.cz

Služby DKC:
Ambulantní krizové centrum: po, st 8.00–16.00, út, čt 8.00–18.00, pá 8.00–14.00
Nonstop linka důvěry: 2 41 48 41 49
Internetové poradenství: problem@ditekrize.cz
Skype on line hovory: ld_dkc (po–čt: 14.00–22.00)
Chat: www.elinka.iporadna.cz (pá–ne: 15–18)

0 komentářů: