Bohumíra Lazarová a kol.: Pozdní sběr. O práci zkušených učitelů

pátek 21. října 2011 ·

V aktuálním kontextu stárnoucí společnosti se dostávají do centra pozornosti témata spojená se stárnutím pracovní síly. Autorka a její spolupracovníci věnují pozornost profesní skupině učitelů, resp. učitelům nad 50 let věku a jejich pracovnímu životu.


Bohumíra Lazarová a kol.:
Pozdní sběr. O práci zkušených učitelů. Brno: Paido, 2011, 158 s. ISBN 978-80-7315-206-2

Nabízejí témata spojená s působením zkušených učitelů v profesi, akcentují některá specifika jejich práce a pracovních vztahů a nabízejí také zamyšlení nad možnými změnami podmínek práce s respektem k potřebám všech věkových skupin učitelů.

V první části publikace jsou prezentovány texty A. Sekota, V. Jůvy, J. Koti, J. Vašutové, J. Lukáše, K. Paulíka, a B. Lazarové zaměřené vždy ke specifickému tématu, které má blízký vztah k problematice starších učitelů a dokresluje kontext jejich práce. Pozornost je věnována stárnoucí pracovní síle obecně, školským demografickým údajům, proměnám učitelství, kariéře učitele, vlivu věku na výkon profese či pracovní spokojenost, otázce mentoringu apod.

Ve druhé části publikace jsou pak shrnuty výsledky výzkumu podporovaného GA ČR a realizovaného v letech 2008–2010, jehož hlavním cílem bylo poznat vybrané aspekty práce zkušených učitelů. Pozornost je věnována pracovnímu sebepojetí starších učitelů, vztahovým proměnám, motivaci a vůli setrvat v profesi a také očekávané podpoře.

Publikace je určena učitelům a vedoucím pracovníkům škol, kteří z ní mohou načerpat celou řadu podnětů pro vedení lidí a pracovních týmů respektující jejich věkové odlišnosti, inspirací však může být pro všechny zájemce o školská témata a zvláště téma učitelství.


Ukázku z knihy najdete ZDE. Knihu si můžete objednat ZDE nebo ZDE.

0 komentářů: