Eva Vondráková: 19. konference Světové rady pro nadané a talentované děti, Praha 8.–12. srpna 2011

úterý 25. října 2011 ·

V Praze se v druhém srpnovém týdnu odehrála významná a mimořádná událost. Byla jí 19. bienální konference Světové rady pro nadané a talentované děti (WCGT)1, která se konala ve spolupráci se Společností pro talent a nadání (STaN).


Zdroj: E-psychologie, elektronický časopis Českomoravské psychologické společnosti, roč. 5, 2011, č. 2–3, str. 41–44. ISSN 1802-8853.


„…Konference měla osm hlavních témat:
1. Hodnocení, identifikace, charakteristiky nadaných, underachievers (nadaní, kteří nerealizují svůj potenciál);
2. Administrativa na různých úrovních, související s péčí o nadané;
3. Životní zkušenosti nadaných;
4. Školní praxe a efektivní vyučování;
5. Intervence, sociální a emocionální aspekty nadání;
6. Vzdělávání učitelů nadaných dětí;
7. Podpůrné programy pro rodiče nadaných dětí;
8. Tvořivost a různá zaměření nadání.

Celý text zprávy si můžete přečíst ZDE.

0 komentářů: