Hana Jenčová: Moravskoslezským žákům nejdou jazyky

čtvrtek 27. října 2011 ·

Ostravská Společnost pro kvalitu školy, o. s., pořádá po proběhnuvším celostátním testování žáků ZŠ a víceletých gymnázií v září, říjnu a listopadu 2011 krajské konference k projektu EU „Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj“.

Konference se uskutečňují pod záštitou místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny PČR Jaroslavy Wenigerové.

Základní školy a víceletá gymnázia mohly zásluhou tohoto projektu ESF nechat prověřit znalosti a dovednosti svých žáků 5. a 9. tříd (a adekvátních ročníků víceletých gymnázií) z českého jazyka, matematiky, cizího jazyka i přírodovědných vzdělávacích oblastí. Školy také získaly přehled o tom, jak si jejich žáci stojí v anonymním porovnání se žáky ostatních škol ČR.

Zjištěné výsledky školám napoví, nejen v čem jsou jejich žáci (a pedagogové) dobří, ale také to, na co by se měli při výuce svých žáků více zaměřit. Výsledky testování žáků 621 škol z celé ČR jsou zajímavé. Celkový průměr výsledků měli nejlepší žáci z Prahy, Moravskoslezský kraj obsadil 12. příčku. Mezi deváťáky svými výsledky v testování zazářili žáci z Vysočiny, pražští klesli o dvě příčky níže a ti moravskoslezští obsadili 13. příčku. Žáci z Prahy v celkových výsledcích excelovali jak v přírodních, tak humanitních vědách. Moravskoslezským žákům jdou z testovaných věd lépe vědy přírodní, přidat by měli ve vědách humanitních.

Samotné konference poskytnou realizátorům projektu cennou zpětnou vazbu k možným dalším úpravám testů podle připomínek pedagogů a učitelé mají možnost diskutovat, přímo se ptát na to, co je zajímá.

Dalším z cílů probíhajících krajských konferencí je podrobný rozbor výsledků testování v konkrétním kraji a také prezentace dalších projektových aktivit. První konference tohoto bloku se již uskutečnila 26. září 2011 v Ostravě, následující pak v Hradci Králové, Zlíně, Brně, Pardubicích, Olomouci, Liberci a Ústí nad Labem. V Karlových Varech byli účastníci konference seznámeni s výsledky testování 18. října 2011, v Plzni 19. října 2011 a v Praze 20. října 2011. Posledními hodnotícími konferencemi budou ty v Českých Budějovicích 1. listopadu 2011 a v Jihlavě 2. listopadu 2011.

Program konferencí se skládá z představení projektu „Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj“ s jeho cíli a výstupy. Dále se účastníci seznámí s testováním základních škol na jaře 2011, a to konkrétně s informacemi, daty a zjištěnými výsledky z testování žáků 5., a 9. tříd ZŠ a žáků víceletých gymnázií.

Účastníci konferencí se dozvědí více také o testování základních škol na jaře 2012 a seznámí se i s metodikou srovnání výsledků testování 2011, 2012. V průběhu konference učitelé obdrží přístupy k výukovým materiálům a testům z letošního kola testování.

0 komentářů: