Jana Hrubá: Podnikatelé se staví proti korupci

pondělí 31. října 2011 ·

25. 10. 2011 uspořádala Slovensko-česká obchodní komora první open space konferenci „Jak se postavit korupci“. Cílem bylo iniciovat občanské hnutí, které odstartuje sérii dalších aktivit v boji proti korupci. Forma, obsah i celé setkání lidí byly velmi zajímavé a inspirující. Třeba v nich i pedagogové najdou nějaké impulsy pro naplnění obsahu klíčových kompetencí…


Na téma „Občanská společnost a budoucnost demokracie“ vystoupil v úvodu akce ekonom Karel Janeček, zakladatel a výkonný ředitel RSJ algorithmic trading, který v letošním roce založil Nadační fond proti korupci.

Bez velkých frází prezentoval na obrázcích několik základních myšlenek:
– Co chceme? Prosperitu a čistotu prostředí, dobré vzdělání pro děti. Ne válku, katastrofy – riziko existuje!
– Osobní zodpovědnost – lidé v Evropě zpohodlněli a příliš spoléhají na stát.
– Nebát se rizika – život sám je riziko.
– Nebát se nového.
– Nepodléhat populismu.
– Nevyžadovat přílišné sociální jistoty – o staré je třeba se postarat, mladí musí spoléhat na sebe.

Velmi otevřeně pojmenoval jevy, které ohrožují nás všechny:
– Korupce je krádež a korupčníci jsou pijavice, které vysávají krev ekonomiky.
– Korupce bere každému z nás 1000 Kč měsíčně (včetně malých dětí). Za 10 let je to 100 000 Kč. Pětičlennou rodinu stojí korupce 5000 Kč měsíčně.
– Velká korupce má drastický dopad – odborníci odhadují, že odčerpává ze státního rozpočtu 100 až 120 miliard ročně. Peníze mizí do daňových rájů.
– Musí se změnit myšlení lidí: vyžadovat naprostou transparentnost rozhodování.
– Není jiná alternativa než osobní odpovědnost a odvaha – odvaha vypálit pijavice.

Hned při prezentaci reagovali na problémy mnozí z asi dvacítky přítomných. Podnikatelé, právníci, starostové, lidé z neziskovek a občanských iniciativ. Aktivní lidé, výrazné osobnosti, zajímavé zkušenosti a příběhy.

Připomínali, žek korupce přerostla do forem ohrožujících demokracii (např. ekotendr). Odhaduje se na 30 % z veřejných zakázek. Problémem zastupitelů je, že často jdou do politiky pro peníze. Starostové, kteří se nepodílejí na krádežích, nezískají pro svou obec nic. Posunují se normy, zdravé hodnoty jsou erodovány. Hrozí rozpad společnosti. Někteří mladí lidé mají sklon k hazardu – jdou do rizika s cizími penězi. Chybí vymahatelnost práva. Chybí neformální lídři – formální lídři mlčí!
 

Debata se dotkla i postojů jednotlivce: Cílem každého člověka je dosáhnout osobní spokojenosti. Korupčníci spokojeni nejsou. Štěstí je žít správným způsobem. Důležitý je osobní rozvoj každého člověka. Výzkumem je možné prokázat, že změní-li se 5,3 % lidí, změní se společnost. Dnes je možné využít technologie sociálních sítí pro rychlý přenos pozitivních informací (zkušenost z Ústí nad Labem – akce „I Love Ústí“ na Facebooku).

Z diskuse vyplynulo několik témat, o kterých se posléze diskutovalo podle zájmu v menších skupinách. Diskutovalo se o motivaci k účasti na konferenci, zda je lepší se spojovat, nebo rozdělovat, o korupci ve státní správě a o projektu o. s. „Podnikáme bez korupce“ s předsedou iniciativy Martinem Hausenblasem.

Témat bylo mnoho, ale čas na diskusi omezený. V závěru se účastníci dohodli, že je třeba odstartovat hnutí zespodu a získat vlivné lidi, aby se přidávali k aktivitě. Poskytovat oporu všem, kteří chtějí něco proti korupci udělat. Uspořádají znovu alespoň dvoudenní open space konferenci, aby bylo dostatek času prodiskutovat možné aktivity. Někteří účastníci deklarovali, co chtějí v této věci udělat hned.


Co je Open space konference?

Ing. Dušan Lanciger, výkonný ředitel Slovensko-České obchodní komory a organizátor akce: „Na konferenci se sedí netradičně v kruhu. V tomto skupinovém brainstormingu se řečníkem a také navrhovatelem témat může stát každý účastník konference. Všechny diskutované návrhy a
nápady se zapisují na tabuli. V případě řešení více problémů se mohou účastníci rozdělit do menších skupin s vlastní agendou. Na závěr akce se všechny vstupy vyhodnotí a dohodnou se konkrétní akční kroky do budoucna.“

Kontakt: dusan.lanciger@scok.cz, www.scok.cz


Nadační fond proti korupci

Z programu: „Korupce je speciální případ krádeže. Veřejný činitel, který přijme úplatek, je zloděj, který rozkrádá veřejné prostředky, tedy naše daně. Zbabělec raději korupci mlčky toleruje a nechce o ničem nic vědět. Odvážný člověk se postaví proti korupci, přičemž riskuje svoje „dobré bydlo“. Finanční i morální podpora odvážlivců upozorňující na významné veřejné kauzy je hlavním bodem programu Nadačního fondu proti korupci.“

Nadační fond proti korupci vznikl jako zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s tím, do jaké míry korupční jednání infiltrovalo celou státní správu. Počet dosud zaslaných korupčních podnětů ukazuje, že naše aktivita má ve společnosti silnou odezvu. Aby naše úsilí bylo efektivní, zaměřujeme se teď na velké kauzy, které občanům ušetří co nejvíce peněz. Úspěšnost zlodějů je přitom alarmující: v dnešní době korupčníci ukradnou takový objem finančních prostředků, že každý obyvatel ČR (včetně dětí a důchodců) přichází o 1000 Kč měsíčně.

Aktivity fondu
– Možnost zasílat elektronicky korupční podněty.
– Informace ke kauzám, kterými se fond zabývá, na webu. Snaha o dotažení všech jím zveřejněných kauz do konce tak, aby nedocházelo k jejich zametení „pod koberec“.
– Vypisování grantů na investigativní projekty.
– Vlastní legislativní návrhy v reakci na právě projednávané zákony (nyní návrh novely zákona o veřejných zakázkách týkající se jejich transparentnosti a zavedení tzv. vyloučených osob, které se nemohou veřejných zakázek účastnit, a návrh legislativních opatření týkajících se problematiky listinných akcií na majitele).

„Nebát se a nekrást, nikoliv nakrást si a nebát se!“


Projekt Podnikáme bez korupce

„Spojujeme podnikatele, kteří věří na čisté podnikání a chtějí svým připojením se tento svůj etický přístup veřejně deklarovat.“

Koncem roku 2010 založila skupina podnikatelů občanské sdružení Podnikáme bez korupce. Tato iniciativa se zrodila na akci Fórum majitelů, pořádané Terezou Kalinovou a Martinem Dokoupilem (Blue Strategy). Smyslem této akce bylo setkání a propojení podnikatelů se společnými zájmy a vzájemná pomoc ve společných tématech. Akce se nesla v duchu vědomého byznysu a byla vedena metodou open space – tj. samoregulace témat, se kterými se skupina chce zabývat. A právě open space a samoregulace jsou principy, na nichž stojí i naše iniciativa.“

Tereza Kalinová:
„Pracuji s vědomým businessem. Vědomý business je způsob kvalitního, naplňujícího a smysluplného profesionálního života: Cesta učení se, kreativity, autenticity, odvahy, integrity, radosti a svobody. Uvědomíme-li si svou jedinečnost a nesmírnou hodnotu, začneme vnímat svou práci jako dar, který dáváme tomuto světu. Uvědomíme si, že je jen na nás, jak tuto část svého života prožijeme a co ve svém životě vytvoříme. Vždycky máme volbu a vždycky volíme, ať už vědomě či nikoli, aktivně, či pasivně. Spoluvytvořili jsme každou svoji situaci a můžeme ji tedy svobodně změnit, budeme-li v ní vědomí.“


Z odpovědí na webu projektu

Jde to skutečně bez korupce?

Mediální prostor patří těm, kteří se chovají nezákonně. Převážná většina, která podniká bez korupce, je neviditelná. Ve společnosti je již „energie“ – společenská poptávka po transparentnosti. Téma korupce je mimořádně silné a podnikatelé, kteří se přihlásí či nějak podpoří aktivitu Podnikáme bez korupce, pomohou tomu, že korupční jednání bude komplikovanější.

Máme zákony, ale nedodržují se, korupční kauzy se vyšetřují, ale nikdy se moc nevyšetří, domníváte se, že pozitivní přístup pomůže alespoň někde nastavit vámi chtěné vnímání?

Určitě ano! Máme zákony, ale ty se nedodržují. Jde nám o ozdravění klimatu. Pokud se nastaví klima, aby prospívalo bezkorupčnímu byznysu, bude to příznivé pro celou společnost. Převážná většina takovéto klima vítá. Díky společenským změnám podnikatelé cítí, že jsou spoluodpovědní za prostředí, ve kterém žijí, a chtějí nastavit transparentní systémy. Politici jsou od toho, aby zastupovali zájmy, jejich společenská kontrola bude brzy výrazně vyšší.

0 komentářů: