Jakub Mlynář: Centrum vizuální historie Malach zve na Den otevřených dveří

úterý 8. listopadu 2011 ·

V CVH Malach na Malostranském náměstí 25 je pro studenty Univerzity Karlovy a další zájemce zpřístupněn jedinečný archiv rozhovorů s pamětníky historie 20. století: najdete zde audiovizuální záznamy rozhovorů se Židy a Romy přeživšími holocaust, ale také příběhy politických vězňů nebo zachránců a osvoboditelů.


Centrum vizuální historie Malach je již bezmála dva roky otevřeno pedagogům i studentům každý pracovní den kromě pondělí (podrobnosti najdete na našem webu). Pro zájemce z řad vyučujících i jejich žáků, kteří během týdne nemohou CVH Malach navštívit, jsme letos opět připravili Den otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu 12. listopadu 2011 od 10:00 do 17:00. Vítáni jsou všichni, kdo by se s unikátní databází svědectví pamětníků chtěli seznámit. Z organizačních důvodů prosíme zájemce o návštěvu, aby svou plánovanou účast předem oznámili e-mailem na malach@knih.mff.cuni.cz nebo telefonicky na 221 914 391. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás!


Co je CVH Malach?

V CVH Malach na Malostranském náměstí 25 je pro studenty Univerzity Karlovy a další zájemce zpřístupněn jedinečný archiv rozhovorů s pamětníky historie 20. století: najdete zde audiovizuální záznamy rozhovorů se Židy a Romy přeživšími holocaust, ale také příběhy politických vězňů nebo zachránců a osvoboditelů, v průměrné délce dvě hodiny. Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation Institute, který je v CVH Malach bezplatně k dispozici on-line, je sbírkou 52 000 individuálních osudů a pohnutých příběhů, které dokumentují a ilustrují zásadní události soudobých dějin. Kromě 1 100 rozhovorů v češtině a slovenštině zde lze najít interview v dalších 30 jazycích. Archiv tak mapuje dějiny uplynulého století v globálním kontextu a z nejrůznějších hledisek.

Dějepis je pouze jedním z řady předmětů, jejichž výuka může být tímto typem archivního materiálu obohacena. Rozhovory z archivu se mohou stát součástí hodin české i světové literatury, základů společenských věd, ale i výuky cizích jazyků (angličtina, němčina, španělština, francouzština aj.) a dalších předmětů. Samostatná práce s digitálním archivem vysoké technické úrovně rovněž značnou měrou rozvíjí počítačovou a mediální gramotnost studentů. Archiv vizuální historie v CVH Malach je často využívaným zdrojem při práci vysokoškolských studentů mnoha oborů, takže seznámení s ním může být pro studenty vyšších ročníků středních škol a gymnázií také významným vkladem pro jejich vysokoškolská studia v budoucnosti.

CVH Malach při MFF UK bylo oficiálně otevřeno na konci ledna 2010. S Archivem vizuální historie zde nejčastěji pracují vysokoškolští a středoškolští studenti, pedagogové, badatelé, publicisté a filmaři, ale také příbuzní pamětníků. Kromě individuálních badatelů jsou vítány skupinové návštěvy studentů v rámci různých exkurzí, pořádáme také semináře pro středoškolské pedagogy (např. ve spolupráci s Památníkem Terezín) či promítání dokumentárních filmů. Od poloviny letošního roku také CVH Malach vydává vlastní elektronický magazín, který vychází čtvrtletně na webu.

Kontakt a další informace:
Mgr. Jakub Mlynář – koordinátor CVH Malach, mlynar@knih.mff.cuni.cz, tel.: 221 914 391

0 komentářů: