Mensa: Logická olympiáda

úterý 1. listopadu 2011 ·

Celostátní soutěž organizovaná Mensou ČR je založena na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Je určena dětem a mládeži z celé České republiky. Soutěží se ve třech kategoriích: kategorie A: žáci prvního stupně základních škol (1.–5. třída), kategorie B: žáci druhého stupně základních škol (6. –9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, tj. první dva ročníky u šestiletých gymnázií nebo první čtyři ročníky u osmiletých gymnázií), kategorie C: studenti všech druhů středních škol, v případě víceletých gymnázií poslední 4 ročníky studia.

Soutěž probíhá již od roku 2009. O její úspěšnosti svědčí obrovský zájem škol a dětí. V roce 2010 se jí zúčastnilo téměř 15 000 žáků a studentů z 900 škol z celé České republiky. Do krajských kol konaných ve všech 14 krajích postoupilo 1 365 soutěžících. Nejlepších 200 soutěžících postoupilo z krajů do finále. Finále soutěže se uskutečnilo v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Slavnostního zahájení se ujal patron soutěže, poslanec a člen Mensy ČR Petr Tluchoř a celým průběhem finalisty provázel předseda Mensy ČR Tomáš Blumenstein. O průběhu soutěže informovalo množství tištěných i online médií, vybrané fotografie a odkazy na zprávy najdete na www.logickaolympiada.cz v záložce Historie.

V letošním roce záštitu nad soutěží opět převzal člen Mensy a poslanec Parlamentu ČR pan Petr Tluchoř. Do letošního ročníku se do nominačních kol zaregistrovalo 32 300 soutěžících, což je zatím nejvíce v historii soutěže. V nominačním kole soutěžící vyplnili krátký on-line test. Délka testu byla 30 minut (kategorie A, B) nebo 35 minut (kat. C). Nominační kola se v tuto chvíli vyhodnocují a nejlepší řešitelé postoupí do krajských kol, která se budou konat ve všech krajských městech dne 4. 11. 2011. Nejlepší řešitelé krajských kol postoupí do finále, které se bude konat 28. listopadu 2011 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Krajské kolo celostátní soutěže pro Středočeský kraj a Kraj Praha bude probíhat 4. 11. 2011 v prostorách Mensa gymnázia, o.p.s. na adrese Španielova 1111/19, Praha 6 – Řepy.

Harmonogram kola pro oba kraje:
kategorie A: prezence v 8:15; testy od 8:45 do 10:00.
kategorie B: prezence od 9:45; testy 10:15 do 11:30.
kategorie C: prezence od 11:15; testy od 11:45 do 13:00.

Kromě toho bude v průběhu soutěže probíhat i IQ testování dospělých a prezentace o škole a o Mense.

Kontakt: zastupce@mensagymnazium.cz, tel: 724 141 928.

______________________

O Mense

Mensa byla založena roku 1946 v Oxfordu jako organizace sdružující lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace. Je to mezinárodní nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání. Mensa má přes 100 000 členů ve sto zemích světa.

Mensa ČR nabízí svým 2 000 členům i veřejnosti intelektuální stimulaci prostřednictvím zájmových skupin, místních i celostátních setkání, přednášek, exkurzí. Mensa ČR vydává časopis, je zřizovatelem Mensa gymnázia pro nadané děti, podporuje rozvoj nadaných dětí po celé republice a provádí testování IQ veřejnosti. Pro naši organizaci je podpora rozvoje inteligence dětí jednou z hlavních činností již od samého vzniku tuzemské pobočky: Dětská Mensa, Mensa gymnázium, kluby nadaných dětí, herní kluby, dny plné her, letní pobytové a příměstské campy (zaměřené na rozvoj specifických vloh dětí a mládeže), setkání rodin s nadanými dětmi, diagnostické dny, spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami a Centrem nadání. Tyto a další aktivity, o kterých se můžete dočíst na webu Mensy, jsou jistě dostatečným důkazem naší dlouhodobé a systematické práce v této oblasti. Soutěž Logická olympiáda je organizována týmem SIG Logická olympiáda (z anglického Special Interest Group), který sdružuje lidi pracující s nadanými dětmi, odborníky z různých oblastí a dobrovolníky, kteří mají o tuto oblast zájem. Ve svém úsilí nejsme sami. Zvyšující se počet spolupracujících škol, státních a samosprávných orgánů i stoupající podpora ze strany komerčních firem a jednotlivců nás utvrzují ve smyslu naší práce.

0 komentářů: