Radomír Rais: Jak neskončit v koši

čtvrtek 29. prosince 2011 ·

Sběr a recyklace odpadu se již dávno stala součástí dobrých mravů, způsobem získání výrobně drahých či nedostatkových surovin, ekologickým hitem, příležitostí, jak nehledat své bydliště mezi okolními skládkami, ba co více – přímo nutností. Čím ale dlouho nebyla, je hraní.

Od roku 2008 však majoritní strážci odpadu (společnosti Asekol, Ecobat, Eko-kom a Ekolamp) se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách v České republice přišli s projektem "Recyklohraní". Snad symbolicky vyjadřuje název projektu potřebu přistupovat k recyklaci čehokoliv možného s takovou samozřejmostí a přirozeností, jakou představuje pro lidstvo hraní, hra, zábava…

Obdobně našim zvířecím spolubydlícím na Zemi se „Recyklohraní" stává hrou, při které se lidská mláďata připravují na dospělý život v džungli civilizace zasypávající je ze všech stran nepřetržitým proudem obalových materiálů, vysloužilých a již i po dvou letech zastaralých elektrospotřebičů, nejrůznějších odpadů. Rozvíjí tak vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také jejich přímou účastí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů a sběr získávají školy body, které si následně mohou ve speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny, charakteru výtvarných či sportovních potřeb, her, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo.

Asi tušíte, že her a zábavy není nikdy dost. Podle mého názoru spolu s lidstvu vrozenou zvídavostí tvoří hlavní hnací motor pokroku. A když už si hrát, tak co nejdéle. Nejlépe celý letošní podzim, který jsme ověnčili projektovými přívlastky velký a sběrový. V jeho rámci proběhl vsunutý projektový týden "Jak neskončit v koši".

Jeho těžiště tvořil sběr starého papíru (s celkovým počtem 17 114 kg), baterií i nejrůznějších elektrospotřebičů (počítačů, monitorů, televizí, praček, ledniček apod.), sběr nepotřebných mobilních telefonů (druhé kolo akce Věnuj mobil) a zajímavé projektové činnosti. Děti zhlédly tematické pořady České televize „Kam s nimi". Mladší žáci zformulovali recyklační desatero, znázornili koloběh života elektrospotřebičů. Diskutovaly o problematice třídění odpadu ve škole i v domácnostech – „Utopíme se v odpadech? Má třídění odpadu smysl?" Snažily se chápat kompostování jako součást řešení dané problematiky. Zabývaly se historií, výrobou a zpracování papíru i plastů. Poznávaly životnost, rozložitelnost, recyklaci plastů a bioplastů. Zkoumaly jejich vztah k životnímu prostředí. Začleňovaly téma odpadu do všech předmětů. Tvořily recyklační pohádky, slovní úlohy, dokonce i píseň „Třídíme odpad", kterou pod vedením Mgr. Ester Pelcové secvičil a zazpíval pěvecký sbor ZUŠ Štěpánov na „Dni školy" pořádaném ke stému výročí jejího založení.

Velmi zajímavým se ukázal dotazník, který s 9. ročníkem zrealizovala Mgr. Lucie Kupcová: „V rámci celoškolní akce s názvem Jak neskončit v koši byl žáky 9. tříd realizován výzkum týkající se třídění odpadu a přístupu občanů k problematice životního prostředí. Akce probíhala v obci Štěpánov a principem tohoto projektu byla anketa a zodpovězení žáky vytvořených otázek k již zmíněnému tématu.

Dotazovaní spoluobčané přistupovali, stejně jako žáci, k vyplňování dotazníků svědomitě a velmi ochotně. Záludným otázkám neunikli ani někteří členové pedagogického sboru. Po vyhodnocení dotazníků se žáci dopracovali k následující statistice: 53 % občanů se snaží třídit odpad, 28 % občanů se o tuto problematiku začíná zajímat a řešit ji, zbylých 19 % občanů tématu třídění odpadu a životní prostředí nevěnuje pozornost. Celkově hodnotím tuto akci za velmi úspěšnou a zábavnou."

Všechny povedené práce zdobí školní chodby a i nadále připomínají úspěšný projektový týden. Jeho chutnou tečkou se stal každoroční sběr kaštanů s výletem Mladých ochránců přírody do Obory u Troubelic. Věřme, že nastupující generace ocení naši snahu nezanechat jim neobyvatelnou planetu a Země bude stále modrou zářící perlou naší galaxie.

Více fotografií, informací i recyklační on-line hru naleznete na www.zsstepanov.cz.

0 komentářů: