Martin Chvál: Co je nového v projektu Cesta ke kvalitě

pátek 30. prosince 2011 ·

Dopis hlavního manažera projektu ředitelům a učitelům.


Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
milé kolegyně, milí kolegové,


před koncem roku bychom Vás rádi informovali o dalších aktualitách v projektu Cesta ke kvalitě. V těchto dnech byste měli poštou obdržet 5. číslo bulletinu Na cestě ke kvalitě – předchozí čísla se zabývala postupně jednotlivými fázemi evaluačního procesu, tentokrát se bulletin zaměřil na zprávu z vlastního hodnocení, její význam, funkci a využití. V příloze bulletinu najdete ukázky nově zveřejněných evaluačních nástrojů na zjišťování školního klimatu.

Na webu projektu postupně zveřejňujeme evaluační nástroje, které jsou zdarma k použití. V této chvíli jich je k dispozici již 28. Portál evaluačních nástrojů umožňuje u zveřejněných nástrojů po jejich vyplnění automatické zpracování dat a poskytuje škole u každého nástroje evaluační zprávu, se kterou může škola pracovat v rámci vlastního hodnocení.


Nově zveřejněné nástroje

Pod nástrojem Anketa pro žáky nenajdete pouze jednu anketu, ani sadu anket. Najdete zde soubor otázek vhodných pro použití v každém typu školy a dále doporučení pro skladbu otázek do jedné ankety, která bude adresovaná žákům. Cílem ankety může být zjištění názoru žáků na určité aspekty činnosti školy nebo získání doporučení před určitým konkrétním rozhodnutím v dalším rozvoji školy.

Katalog kvantitativních indikátorů Analýza dokumentace školy je určen pro ty, kteří chtějí získat nové, inspirativní a hlavně přehledné výstupy z dokumentace, kterou školy běžně vedou. Jedná se o přehled indikátorů kvality, které lze v dokumentaci školy sledovat a vyhodnocovat v návaznosti na stanovená kritéria. Tato kritéria si škola může definovat sama nebo využije nabízených zdrojů.

Dotazník pro absolventy a metoda rozhovoru pro zástupce spolupracujících firem Zpětná vazba absolventů a firem zjišťuje zpětnou vazbu k předchozímu vzdělávání od absolventů středních škol. Dotazník je určený pro střední školy.

Ke každému evaluačnímu nástroji postupně zveřejňujeme manuál (uživatelskou příručku) – aktuálně je 9 zveřejněných. Jedná se o text, který by měl uživatelům nástrojů napomoci při rozhodování, zdali je využít k evaluaci. Uživatelé se taktéž dozvědí informace, jak správně a smysluplně nástroj použít. Zodpoví si tak otázky typu: Co jím lze zjistit, co již ne? Za jakých podmínek lze získat věrohodné informace? Co bylo učiněno pro to, aby nástroj „měřil“, co jeho autoři deklarují? Co jím neměřit? Jakých úskalí se při používání vyvarovat? Apod.

Na webu projektu se můžete seznámit již se čtrnácti příklady inspirativní praxe autoevaluace. Pro každého z Vás se zde najde blízký příběh – z MŠ, ZŠ, ZUŠ, SOŠ, konzervatoře nebo gymnázií ze všech krajů naší republiky. Jsou to příběhy z běžné praxe, takže je v nich popisován nepřikrášlovaný vhled do problematiky a nejde jen o „ódy na radost“. Můžete se zde dočíst o pozitivech autoevaluace, ale i o „pokusech“, které se nejprve nedařily a teprve až s postupem času, po obtížném hledání, vedly k dalšímu rozvoji školy.

Od ledna 2012 do března 2012 budou probíhat závěrečné krajské konference. Cílem konferencí bude seznámit s výstupy z jednotlivých aktivit projektu pedagogickou, odbornou veřejnost a zřizovatele škol a školských zařízení, a poukázat na možnosti jejich využití i po ukončení projektu. Krajské konference dají účastníkům také možnost seznámit se s tím, jak autoevaluační procesy dnes probíhají na některých školách. Termíny konferencí v jednotlivých krajských městech a kontakt na přihlášení najdete ZDE.

Přejeme Vám krásné svátky a hodně úspěchů v příštím roce

Za projekt Cesta ke kvalitě

PhDr. Martin Chvál, Ph.D., hlavní manažer projektu

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV)
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
e-mail: martin.chval@nuv.cz
tel.: +420 274 022 413

0 komentářů: