Studium na nejlepších zahraničních univerzitách je dosažitelné

pátek 25. listopadu 2011 ·

Dostat se na jednu z nejlepších světových univerzit je velký úspěch, ale ne vždy si studenti mohou financování takového vzdělání dovolit. Mají však několik možností, kde stipendia získat. Jednou z nich je Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových, který podporuje studenty technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie. Fond letos udělil stipendium šesti uchazečům, kteří od října 2011 studují v Cambridge, Oxfordu nebo na Columbia University.


Stále více českých studentů má zájem o studium na zahraniční vysoké škole. Například na amerických univerzitách studovalo v roce 2009/2010 přes 800 Čechů (zdroj: Fulbright Commission). Projít náročným přijímacím řízením není jediná překážka. Roční školné a náklady spojené s pobytem na školách jako je například Harvard nebo Cambridge se mohou vyšplhat až do výše 1 milion korun. Nadaní studenti však mohou zažádat o stipendium u zahraničních organizací, ale i u českých mecenášů.

Podmínky pro udělení stipendií se liší. Například Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových nabízí stipendium uchazečům, kteří jsou již přijati na jednu z deseti vybraných prestižních univerzit (př.: Oxford, Cambridge, Harvard, MIT). Vzdělání je pro rozvoj České republiky extrémně důležité, proto jsme se rozhodli podpořit mladé lidi při studiu na těch nejlepších univerzitách,“ vysvětluje Tomáš Krsek, spoluzakladatel fondu.

Stipendia manželů Krskových pokryjí náklady na roční magisterský program až deseti studentům ročně. Organizace vznikla teprve letos v březnu a doposud podpořila šest nadaných studentů. Jedním z nich je Jan Černý, student Oxfordu, obor Finanční ekonomie. „Chtěl bych povzbudit všechny studenty, kteří uvažují o studiu v zahraničí, aby se nebáli a hlásili se na ty nejlepší univerzity. Žádné cíle nejsou přehnané, pokud jim člověk věří a jde pevně za jejich splněním,“ říká Jan.

Další možnosti financování vzdělání nabízí Nadace Zdeňka Bakaly, která vznikla v roce 2007. „Do našeho programu SCHOLARSHIP se nám každoročně hlásí stovky studentů, kteří směřují nebo jsou již přijati na prestižní zahraniční univerzity, dosud jsme podpořili 33 studentů. Naše výběrová komise hodnotí, jaké mají akademické předpoklady, zda umějí formulovat v češtině i v angličtině, jestli znají hodnotu kvalitního vzdělání atp. Pokud ve svém úsilí nepoleví, jsme připraveni finančně je podporovat po celou dobu jejich studia v zahraničí."

Pokud se rozhodnete studovat, nebo třeba provádět výzkum v USA, pomůže vám Fulbrightova komise. „Každoročně udělujeme stipendium asi 20 českým studentům nebo absolventům vysokých škol. Výběr oborů a univerzit necháváme na nich, podmínkou však je, aby měli ukončené bakalářské vzdělání. Při rozhodování o udělení podpory posuzujeme nejen kvalitu uchazeče a jeho přihlášky, ale i to, jak uchazeč pobyt v zahraničí využije, jaké má vize a plány do budoucna,“ říká Jakub Tesař, studijní poradce Fulbrightovy komise.


Rozhovor s Janem Černým, studentem Oxfordské univerzity


Proč jste se rozhodl pro studium v UK?

University of Oxford nabízí jedny z nejnáročnějších a nejzajímavějších magisterských programů na světě. Hledal jsem výzvu a Oxford mi ji poskytl. Obor Master in Financial Economics mě zaujal, protože spojuje dobré teoretické základy s jejich praktickou aplikací v kontextu finančních trhů, o které se velmi zajímám.

Co vás na Oxfordu nejvíce zaujalo?

Úroveň studentů a profesorů předčila mé očekávání. Zaujala mě taky historická atmosféra školy, která je opravdu všudypřítomná. Například na zkoušky je třeba dostavit se v bílém motýlku a ceremoniálním plášti.

Co vás nejvíce překvapilo?

Překvapila mě především obrovská rozličnost studentů, kteří pochází ze všech koutů světa. V našem oboru s osmdesáti studenty je zastoupeno přes dvacet národností s velkou většinou studentů z Číny a Indie. To podle mě svědčí o určitém globálním trendu.

Můžete porovnat studium v ČR a v zahraničí?

Bohužel jsem na české vysoké škole nikdy nestudoval, ale z vyprávění kamarádů soudím, že je tu jistě jeden velký rozdíl. Nároky a tempo jsou tu obrovské. Studenti jsou velmi motivovaní a vědí, že bez tvrdé práce není šance studium dokončit. Proto přednášky každý den od osmi do pěti a studium v knihovně od šesti do půlnoci jsou běžnou praxí během celého roku.

Zbývá čas i na koníčky?

Bohužel v posledním čase na koníčky moc času nezbývá. Ale pokud čas je, jsem zapáleným horolezcem a nově se věnuji i golfu. Samozřejmě společenský život v Oxfordu kde žije 20 000 studentů je poměrně bujný. A tak se všichni snaží najít si chvíli na to posedět s přáteli a odpočinout si od knížek.

Vrátíte se po studiích do ČR?

Do Čech se určitě dříve či později vrátím. Je možné, že nejdříve nasbírám pár zkušeností v různých zemích Evropy, ale brzy se plánuji vrátit domů.

0 komentářů: