Svatava Kučíková: Učitelé se vydali do Polska s Moderními dějinami.cz

pátek 16. prosince 2011 ·

„Historie na vlastní oči – po stopách židovské kultury a utrpení“ – pod tímto názvem se uskutečnila první akreditovaná exkurze, kterou v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků připravilo Občanské sdružení PANT. Akce byla financována v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.


Účastníci navštívili místa spjatá s utrpením Židů i ostatních národů za II. světové války a vydali se po stopách předválečné židovské kultury v Polsku. „Smyslem akce je podpořit učitele dějepisu při sestavování kvalitních exkurzí pro žáky a studenty, upozornit účastníky na zajímavá místa, poskytnout jim množství praktických návodů a materiálů k tvorbě pracovních listů, s nimiž žáci budou na exkurzích pracovat, i k činnostem ve vyučovacích hodinách,“ uvedl Petr Šimíček z pořádajícího Občanské sdružení PANT, který na exkurzi provázel a tlumočil z polštiny.


Den první

Do Polska vyrazily čtyři desítky učitelů nejen z Moravskoslezského kraje, ale i z jiných částí naší republiky. První zastávkou bylo františkánské Centrum sv. Maxmiliána Kolbeho v Harmežích, kde se nacházel jeden z pobočných pracovních táborů Osvětimi. Klášter je zasvěcen mučedníku osvětimského koncentračního tábora, polskému duchovnímu Maxmiliánu Kolbemu. Otec Kolbe nabídl po útěku vězňů veliteli tábora, že podstoupí smrt v hladomorně za spoluvězně, který měl doma ženu i děti a prosil o život. Velitel jeho nabídku přijal, podle výpovědí pamětníků se Kolbe většinu svého trýznivého věznění modlil a zpíval, jeho trápení ukončila fenolová injekce. V roce 1982 jej Jan Pavel II. prohlásil za svatého. Muž, za kterého se Maxmilián Kolbe obětoval, přežil a zemřel až v roce 1995. V podzemí zdejšího kostela je expozice velkoformátových kreseb bývalého osvětimského vězně č. 432 Mariana Kolodzieje. Po válce pracoval jako scénograf a o své válečné zkušenosti mlčel až do roku 1993, kdy začal vytvářet expresivní výjevy osvětimské reality. Jeho fantaskní motivy jsou plné autoportrétů, portrétů spoluvězňů, káp i esesmanů a symbolů utrpení. Obrazy v klášterním podzemí útočí na diváka se stejnou naléhavostí jako díla mnohem známějších umělců, Bosche, Dürera, Muncha či Schieleho. Jako by si autor po téměř pěti desítkách let uvědomil, že přežil ne proto, aby žil, ale aby podal svědectví. To se mu podařilo velmi sugestivně. Březinku, skutečnou továrnu na smrt, je možné navštívit bez průvodce. Jako mlčenlivé memento zde stojí pozůstatky destruovaných plynových komor a krematorií, zbytky z tří set vězeňských baráků, nejstarší zděné, novější dřevěné, vyprojektované původně na ustájení 50 koní; zde v nich přebývalo 400 vězňů.

Prohlídka s místním průvodcem následuje v hlavním táboře. Původní kasárna polské armády, umístěná v řídce obydleném prostoru Malopolska s železničním spojením, byla vybrána jako vhodné místo pro realizaci konečného řešení. Jeho součástí bylo i důsledné využití pracovního potenciálu vězňů před jejich likvidací, jakož i zpracování jejich ostatků při průmyslové výrobě tkanin a mýdla. Nepochopitelně zní informace o sofistikovaných způsobech mučení při rozšiřování lékařských obzorů v oblasti fyziologie i o rafinovaných variantách ponižování. V expozici nahromaděných osobních věcí se návštěvník dozvídá, že tyto předměty byly důsledně recyklovány; vše procházelo systémem důkladného třídění, jídlo, oblečení, nádobí či jiné předměty denní potřeby putovaly ke spotřebitelům do Německa, ze zabavených šperků, cenností a módního oblečení si mohla vybrat manželka velitele tábora. Válečné Německo potřebovalo zboží i materiál, brýle i zlaté zuby. Mezi podepsanými zavazadly je kufřík Zdenky Fantlové, která své zážitky nejen z Osvětimi vložila do úžasné knihy Klid je síla, řek´ tatínek.

Cestou z Osvětimi ještě zbývá dozvědět se, jak dotvořit pro žáky program dne, jehož součástí byla návštěva tohoto místa. Všichni cítí, že po takovém zážitku není možné sednout do autobusu a odvézt je domů. Abychom se drželi tématu, pouštíme si na cestu dokument Ondřeje Grošafta Auschwitz, který natočil pod vedením svého učitele a ředitele gymnázia EDUCAnet v Ostravě Marka Šimoňáka.


Den druhý

Další den dopoledne míří účastníci do Lipové ulice v Krakově. Kdo by neznal Spielbergův oscarový film Schindlerův seznam! Právě zde fungovala továrna na smaltované nádobí, kterou Oskar Schindler v roce 1939 arizoval. Za jejími zdmi se dnes nachází unikátní expozice Krakov v době nacistické okupace 1939–1945. Do světa vzdáleného sedm desítek let vstoupí návštěvník přes poetiku zaniklých míst, jako je fotografické studio či holičská oficína, aby se postupně pomocí artefaktů, dobových fotografií, camery obscury, propagandistických materiálů, výpovědí pamětníků i dobových rekvizit stal svědkem obsazení Polska, protižidovských opatření, bezpráví a teroru, zazdění obyvatel ghetta, otroctví v pracovním táboře. Civilně působí Schindlerova pracovna, velmi emotivní je ztvárnění stěny se jmény lidí, které zachránil. Tato expozice není v areálu bývalé Schindlerovy továrny jediná, nachází se zde rovněž pavilon se současným polským uměním.

Historická část města Krakova by vydala na program několika exkurzí. Pokud máte čas omezen na jedno odpoledne, můžete začít stejně jako účastníci exkurze pod Wawelem, projít Planty, park, který obepíná centrum místo zbořených hradeb, obdivovat zrenovované objekty Jagellonské univerzity. Za pozornost stojí poetická a výjimečně zachovalá židovská čtvrť Kazimerz i s několika zpřístupněnými synagogami. Z proslulých památek v centru města stojí za návštěvu např. Mariánský kostel s oltářem Wita Stwosze, osamocená radniční věž, „vdova“ po gotické radnici, Muzeum knížat Czartoryských s díly Leonarda či Rembrandta, nebo Sukiennice, velkolepá tržnice ze 14. století.

Za zmínku stojí, že v Krakově, na rozdíl od jiných kulturních metropolí, si může turista dopřát ubytování i stravování za přijatelné ceny.


Odezva účastníků

V evaluačních dotaznících je nejvýše hodnocena fundovanost lektora-průvodce, organizace akce a atmosféra, kvalita i použitelnost získaných materiálů. Také jsou výborné reakce na návštěvu továrny Oskara Schindlera.

… znovu děkuji všem z PANTU za skvělou exkurzi!
…jsme plni nové energie, a to díky Vaší "Expedici Krakov", čímž bychom Vám chtěli ještě jednou tuze moc poděkovat. Jste naprosto úúúúúúúúžasní a budeme se, pokud to půjde, těšit i na další akci.
Poděkování přesto nevynechám – díky za skvělý zájezd, bylo to opravdu hóóódně utěšené. Těším se na další.
… děkuji za perfektně připravenou akci!
… ještě jednou děkuji za zdařilou a inspirativní exkurzi. Také se těším na další podobné akce.

Vážení organizátoři,
Vaše akce měla vynikající úroveň. Nebyl snad nikdo, kdo by nebyl nadšen novými místy poznání, organizací, Vaší fundovaností a dobrou atmosférou, kterou jste navodili humorem. Prostě správní organizátoři na svém místě. Děkujeme za možnost poznání zajímavých míst a budeme se těšit příště.
S pozdravem účastnící ze SPŠ a OA z Frýdku-Místku


Připravované akce

Další tematické exkurze se uskuteční na jaře příštího roku. Třídenní exkurze Německo ve víru událostí 20. století bude směřovat do Berlína a Postupimi, jednodenní výjezd Po stopách předválečného československého opevnění a bojů II. světové války se soustředí na místa v Severomoravském kraji a dvoudenní akce Místa utrpení a bolesti našich předků směřuje do Prahy a tábora Vojna u Příbrami. Podrobnější informace podá Petr Pánek, předseda Občanského sdružení PANT, na adrese petr.panek@pant.cz.

Zaměstnanci škol a školských zařízení mají na uvedených akcích účast, dopravu, ubytování a vstupné do památníků zdarma. Školám je poskytnuta finanční kompenzace za absenci učitele ve výuce.

0 komentářů: