K. Kubalová, M. Holubová, K. Starý: Přechod na 2. stupeň z pohledu žáků a učitelů

čtvrtek 15. prosince 2011 ·

Prezentace z odborného semináře na Pedagogické fakultě UK 24. 11. 2011 „Dva světy základní školy a přechod mezi nimi“.

Informaci o semináři si můžete přečíst ZDE.


Byly vedeny polostrukturované rozhovory s žáky a jejich učiteli.

Témata otázek rozhovorů:
– vnímání přechodu mezi stupni žáky a učiteli: obavy a očekávání žáků v 5. ročníku, odchod žáků do víceletých gymnázií a jiných výběrových škol, příchod nových žáků z jiných škol, změna třídního klimatu v 6. ročníku
– důležitost přípravy žáků na přechod na 2. stupeň ZŠ
– informovanost žáků – zdroje, způsoby, míra
– změny obsahu učiva, stylu vyučování, chování žáků, přístupu učitelů.


První asociace žáků na téma přechodu na 2. stupeň:
– pocit dospělosti – „budem větší, starší“,
– obavy z vyšších nároků: „už nás tam tak učitelé šetřit nebudou,“
– změna organizace výuky jako střídání učitelů, stěhování z učebny do učebny, odpolední výuka, apod.
– změny v sociálním složení třídy: jak v negativním smyslu: „odejdou spíš takoví ti žáci, kteří jsou dost chytrý, takže to bude takový narušený“, i v pozitivním smyslu: „přijdou noví kamarádi“.


Celou prezentaci najdete ZDE.

0 komentářů: