Eliška Walterová: Dva světy základní školy a přechod mezi nimi

úterý 13. prosince 2011 ·

Prezentace ze stejnojmenného odborného semináře na Pedagogické fakultě UK 24. 11. 2011.


Informaci o semináři si můžete přečíst ZDE.


Téma se „vynořovalo“ ve výzkumech Centra jako jeden z klíčových problémů školního vzdělávání a reálně existující problém fungování české ZŠ.

V českých výzkumech přechodů mezi vzdělávacími stupni bylo téma spíše okrajové.

– Přechod je zlomem ve vzdělávací dráze žáků - mění se kurikulum, konfigurace vztahu učitelů a žáků, fyzické a sociální prostředí třídy, výukové situace i hodnocení výkonu žáků.

– Přechod nastává v období rané adolescence, kdy u žáků dochází k výrazným vývojovým změnám.

– Přechod není jednorázový akt (transfer), nýbrž proces (tranzice), který vyžaduje podporu a vývoj facilitačních strategií.

– V modelu české ZŠ existují dosud nevyužité potenciality.


Celou prezentaci najdete ZDE.

0 komentářů: