Dominik Dvořák: Kontinuita a diskontinuita v kurikulu základní školy

středa 14. prosince 2011 ·

Prezentace z odborného semináře na Pedagogické fakultě UK 24. 11. 2011 „Dva světy základní školy a přechod mezi nimi“.

Informaci o semináři si můžete přečíst ZDE.


Mají jednotlivé stupně vzdělávání stejné cíle?

Získání základních dovedností v oblasti:
– čtenářské gramotnosti,
– matematiky a
– přírodních věd
na školní úrovni je zásadní pro rozvoj klíčových kompetencí v rámci kontinuity celoživotního učení.“ (Brusel 22. října 2010)


Změny v pojetí vzdělávání:

„První stupeň základní školy musí vytvářet předpoklady pro plynulý přechod žáků na 2. stupeň. (…)
Zejména ve 4. ročníku [tehdy čtyřleté primární školy] je potřebné, aby učitelé 1. stupně postupně připravili žáky na styl práce na 2. stupni. (Osnovy…, 1983, s. 9)

Je nutné posilovat svébytnost a didaktickou specifičnost primární školy a zajistit, aby ji neohrožovaly např. požadavky na přijetí do vyššího stupně školy, jednostranně orientované jen na výkon nebo jen na znalosti požadované osnovami vyučovacích předmětů. (České vzdělání a Evropa, 1999, s. 59).


Celou prezentaci najdete ZDE.

0 komentářů: