Zamilujme se do vědy!

čtvrtek 22. prosince 2011 ·

Jak bychom měli mladé lidi motivovat, aby se sami chtěli stát průkopníky inovace? Zdá se, že nepřirozenější cestu, jak mladé lidi zaujmout, je zapojit je do samotného procesu vývoje inovací a vysvětlit jim fungování vyspělých technologií.

Zdroj

Spolupráce mezi průmyslem a univerzitami je zcela klíčovým aspektem, pokud si chce Evropská unie dlouhodobě zachovat konkurenceschopnost vůči Spojeným státům a asijským ekonomikám. Společnost GE Aviation Czech se rozhodla tuto spolupráci podpořit tím, že nabízí studentům program GE Engineering Trainee.

„Účast v programu mě obohacuje nejen z odborného pohledu, navíc mám možnost přihlížet chodu mezinárodní velké firmy,“ říká Filip Archalous, student ČVUT, který je na stáži u GE Aviation Czech. Už jako malý kluk se Filip nadchl pro létání a rozhodl se stát inženýrem. Mezi jeho vrstevníky u nás však nenajdeme zdaleka tolik technicky zaměřených studentů, jako bychom si přáli. Vysoké školy v České republice i v ostatních zemích střední a východní Evropy si posledních deset let musí klást znepokojující otázku – máme dostatek studentů se zájmem o technické obory? Prostoru pro zlepšení je v této oblasti určitě dost a pomoci může i sektor průmyslu.

„Technické obory jsou považovány za obecně složitější. Dále se v ČR zavedla spousta jiných univerzit, které otevírají nové fakulty s novými obory a chtějí nalákat nové studenty, ti pak mnohdy zvolí lehčí univerzitu s lehčím přijímacím řízením. Také je tu konkurence v podobě různých ekonomických a právnických oborů s vidinou velkých příjmů v manažerských pozicích a většího uplatnění na trhu práce po ukončení studia,” vysvětluje Filip, jak se na studium technických oborů dívá jeho generace.

Není nikterak překvapivé, že cílem EU ve vzdělávání bylo v posledních deseti letech zvýšit počet absolventů technických a přírodovědných studijních oborů o 15 %. Česká republika, stejně jako Maďarsko a další země střední a východní Evropy, je v počtu absolventů technických oborů na 1 000 obyvatel pod průměrem 27 členských zemí EU. Ten v roce 2007 činil 12 absolventů, v České republice a Maďarsku to ovšem bylo jen 8 absolventů. Ve srovnání s Irskem, které je na tom s 25 absolventy na 1 000 obyvatel nejlépe, čelí země střední a východní Evropy u současné mladé generace vážnému deficitu techniků.

„Technologické firmy většinou mají slabší prezentaci, a proto je nižší i motivace pracovat pro ně. Společnost GE Aviation Czech je v tomto směru jiná, a to nejen kvůli své pozici na trhu a obsahu produkce. Díky spolupráci mezi společností a mou fakultou jsem si našel atraktivní příležitost – pomocí mentoring programu jsem se dostal na pozici GE Engineering Trainee,” vysvětluje Filip. Stáž u GE Aviation Czech je velkým přínosem pro jeho profesní i osobní život: „Je zajímavé seznámit se s dlouholetou historií firmy, která patří mezi špičku v současném leteckém průmyslu. Mám možnost pracovat s největšími odborníky v oboru a být přímo u výroby nového produktu GE Aviation – motoru H80.“

V rámci průzkumu GE Global Innovation Barometer 2011 odpovědělo v Polsku 59 % respondentů (oproti celosvětovému průměru 65 %), že polské univerzity a školy neposkytují dostatečný vzdělávací model, který by kvalitně připravoval budoucí inovativní mozky. Zároveň si 97 % Poláků myslí, že inovace je hlavní cestou k vytvoření konkurenceschopnější národní a dokonce i regionální ekonomiky. Technické vzdělání, inovace a silná ekonomika spolu tedy úzce souvisí, ale zároveň nedostatek absolventů s technickým vzděláním, kteří v tomto ohledu hrají klíčovou roli, představuje v Evropě hrozbu pro konkurenceschopnost a ekonomický rozvoj.

Jak bychom měli mladé lidi motivovat, aby se sami chtěli stát průkopníky inovace? Zdá se, že nepřirozenější cestu, jak mladé lidi zaujmout, je zapojit je do samotného procesu vývoje inovací a vysvětlit jim fungování vyspělých technologií. Filip to shrnuje následovně: „Děti potřebují podnětnou výchovu a vzor, je třeba v nich vztah k vědě a technice podporovat od nejútlejšího věku. Mě osobně motivovala vášeň pro létání, ale samozřejmě jsem potřeboval i podporu okolí: ze strany rodičů, pedagogů a také inspirativních mentorů, například těch, s nimiž jsem se setkal v programu GE Engineering Trainee program”

0 komentářů: