Petra Polčáková: Vše o češtině bude on-line

úterý 17. ledna 2012 ·

Nový elektronický portál, který shrne veškeré informace o češtině, připravuje více než osm desítek českých i zahraničních lingvistů. Pětiletý projekt za téměř osm a půl milionu korun vede Ústav českého jazyka Filozofické fakulty MU a financuje jej Grantová agentura ČR.


Zdroj: Online.muni.cz 21. 10. 2011


Encyklopedie například ukáže češtinu z nejrůznějších pohledů: v kontaktu s jinými jazyky či jako součást lidského poznávání jazyka coby jedné z forem lidského jednání v sociální interakci, jako jazyk krásné a vědecké literatury, publicistiky, náboženství administrativy nebo soukromé komunikace. Představí ji i jako jazyk s tisíciletou tradicí a bude také reflektovat změny v současné společnosti, které se do jazyka promítají, jako je třeba evropská integrace, reklama nebo elektronická komunikace. On-line encyklopedie tak bude sloužit nejen jazykovědcům a badatelům v oborech, které s lingvistikou souvisejí – sociologům, psychologům, logikům, historikům, právníkům, literárním vědcům – ale i novinářům, učitelům či vysokoškolským studentům.

Hesla budou mít různou strukturu. Ta, která jsou určena pro širokou veřejnost či školy, jsou přizpůsobena tomu, aby je mohli využívat i neodborníci. „To znamená, že jsou zpracovávána tak, aby k jejich pochopení stačilo středoškolské vzdělání a zdravý selský rozum,“ upřesňuje Petr Karlík. Hesla, jež si přečtou spíše vědečtí pracovníci v oblasti lingvistiky a příbuzných oborů, nabídnou komplexní pohled společně s odkazy na vysoce kvalitní odbornou bibliografii. Do té se zájemci dostanou díky jedinému kliknutí, a nebudou ji tak muset vyhledávat v záplavě současné odborné literatury.

Celý článek si můžete přečíst ZDE.

0 komentářů: