Roční cíl splněn. Hranice 10 milionů korun pokořena

čtvrtek 8. března 2012 ·

Dětem zapojeným do charitativního projektu Čtení pomáhá se podařilo načíst 10 milionů korun. Čtení pomáhá tím splnilo svůj roční plán. Mladým čtenářům se doposud podařilo uzavřít 106 charitativních počinů. Čtení pomáhá bude fungovat dál. Mladí čtenáři tak i nadále mohou načítat padesátikoruny na pomoc či splnění snů potřebných.

Projekt Čtení pomáhá byl spuštěn 8. dubna 2011. Jeho cílem je netradičním způsobem motivovat žáky základních a středních škol k tomu, aby se více věnovali četbě. Pokud přečtou knihu ze seznamu na www.ctenipomaha.cz, úspěšně absolvují kontrolní test, získají padesátikorunový kredit. Tyto peníze si však nenechávají pro sebe, ale věnují je na vybraný charitativní projekt. Děti se tak zároveň učí principům charity. V současné chvíli je do projektu zapojeno přibližně 80 tisíc mladých čtenářů.

„Dětem se za přibližně 10 měsíců podařilo naplnit více jak 100 charitativních projektů. Mezi ně rozdělily 10 milionů korun. Náš roční plán jsme tak dokázali splnit s téměř dvouměsíčním předstihem. Projekt Čtení pomáhá ale rozhodně nekončí. Běží bez přestávky dál a bude fungovat i v dalších letech,“ uvedl iniciátor a donátor projektu Martin Roman.

Děti svým čtením naplnily konkrétní charitativní projekty různého zaměření. Např. nevidomé Pavlínce načetly částku cca 30 tisíc korun na nákup knih psaných Braillovým písmem a na zakoupení běžeckého pásu, 100 tisíc korun věnovaly na projekt Kuře pomáhá, 95 tisíc korun poslaly dennímu centru pro seniory v Hradci Králové. Za necelý rok se jim podařilo naplnit více jak sto charit různého zaměření.

Do projektu se mohou zapojovat stále noví a noví žáci. Registrace, kontrolní testy, výběr charity – to vše probíhá na internetových stránkách www.ctenipomaha.cz.

Projekt Čtení pomáhá podporuje čtenářství a zároveň umožňuje dětem a mládeži podílet se na charitativní činnosti. Děti jsou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískávají pro sebe, ale věnují ji na charitu. Každý rok se tak různým nadacím rozdělí až 10 miliónů korun. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou právě dětští čtenáři. Každý z čtenářů, který se zaregistruje na webových stránkách projektu, přečte některou z doporučených knih a správně zodpoví kontrolní otázky k dané knize, získává kredit 50 korun. Ten pak věnuje na některou z nabízených konkrétních charitativních akcí. Charity navrhují oslovené dobročinné organizace a partneři projektu. Knihy zařazené do projektu byly vybírány v celorepublikové anketě o nejlepší dětskou knihu. V odborné porotě, která knihy navrhovala, byly osobnosti, jako je Zdeněk Svěrák, Marek Eben, Alena Ježková, Jiří Dědeček a Martin Roman, který je iniciátorem a donátorem projektu. Jedním z ambasadorů Čtení pomáhá je také Vojtěch Dyk.

Facebook: www.facebook.com/ctenipomaha


0 komentářů: