Martin Chvál: Březnové aktuality v projektu Cesta ke kvalitě

úterý 6. března 2012 ·

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vás informovali o aktualitách v projektu Cesta ke kvalitě. Projekt se přiblížil ke svému závěru, byl naplánován do dubna 2012. MŠMT však schválilo prodloužení nejžádanějších aktivit projektu do srpna 2012.

Proto Vám můžeme nabídnout tyto aktivity:

1) Činnost terénních poradců. Školy, které mají zájem o návštěvu poradce autoevaluace, se mohou přihlásit na adrese darina.mondockova@nuv.cz. Prioritně budou upřednostněny školy již dříve přihlášené a dále podle pořadí došlých žádostí. Více o této aktivitě viz www.nuov.cz/ae/poradenstvi

2) Uspořádání dalších 10 workshopů zaměřených na praktický nácvik práce s evaluačními nástroji. Termíny a místa jsou zveřejněny na webových stránkách projektu: www.nuov.cz/ae/ostre-workshopy

3) Dále připravujeme softwarové doplňky pro zefektivnění práce s evaluačními nástroji ve škole.

Na webu projektu jsme zveřejnili 30 evaluačních nástrojů, které jsou zdarma k použití. Portál evaluačních nástrojů umožňuje u většiny zveřejněných nástrojů po jejich vyplnění automatické zpracování dat a poskytuje škole u každého nástroje evaluační zprávu, se kterou může škola pracovat v rámci vlastního hodnocení.

Ke každému evaluačnímu nástroji postupně zveřejňujeme manuál (uživatelskou příručku) – aktuálně je 14 zveřejněných a do konce dubna bude všech 30 manuálů k dispozici. Jedná se o text, který by měl uživatelům nástrojů napomoci při rozhodování, zdali je využít k evaluaci. Uživatelé se taktéž dozvědí informace, jak správně a smysluplně nástroj použít. Zodpoví si tak otázky typu: Co jím lze zjistit, co již ne? Za jakých podmínek lze získat věrohodné informace? Co bylo učiněno pro to, aby nástroj „měřil“, co jeho autoři deklarují? Co jím neměřit? Jakých úskalí se při používání vyvarovat? Apod.


Kde najdete portál evaluačních nástrojů po ukončení projektu?

V současné době probíhají práce na převodu portálu evaluačních nástrojů na portál www.rvp.cz, což by se mělo uskutečnit v průběhu dubna 2012. Tento termín včas upřesníme na webových stránkách projektu a budeme o něm informovat ještě do konce března. Pro školy, které v současné době užívají portál evaluačních nástrojů, je důležitá informace, že bude nutné, aby si zprávy z jednotlivých evaluačních nástrojů stáhly a uložily. Stará data evaluačních nástrojů nebudou k dispozici v novém prostředí.

Přejeme Vám příjemný předjarní čas

PhDr. Martin Chvál, Ph.D., hlavní manažer projektu
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV)
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
e-mail: martin.chval@nuv.cz
tel.: 274 022 413

0 komentářů: