Metodika na včasnou péči – Olomoucký kraj

pondělí 2. dubna 2012 ·

V roce 2011 se mateřské školy v Olomouckém kraji zapojily do realizace projektu s názvem „Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ“ v Olomouckém kraji.


Výše jmenovaný projekt je realizován neziskovou organizací Centrum pro veřejnou politiku z Prahy. Projekt se zaměřuje hlavně na realizaci inkluzivních aktivit pro děti předškolního věku a na zapojení rodičů do aktivit v MŠ. V rámci projektu 5 mateřských škol v Olomouckém kraji realizují inovativní aktivity pro děti, které jsou zařazené přímo do vzdělávacího plánu MŠ. Na tvorbě aktivit se podílely domácí expertky Zora Syslová, Leona Běhounková a Prof. Judy Hutchings z Walesu. Cennými poznámkami a komentáři ke tvorbě inkluzivních aktivit též přispěly učitelky ze zapojených mateřských škol v Olomouckém kraji.

Před zahájením implementace aktivit v MŠ se učitelky mateřských škol zúčastnily dvoudenního vzdělávacího semináře v Praze, na kterém se seznámily s teoretickými a praktickými poznatky včasné péče v České republice a zahraničí. Po absolvování školení, v měsíci prosinci 2011, mateřské školy v Olomouckém kraji začaly implementovat vytvořené aktivity do každodenního chodu mateřské školy. Aktivity jsou zaměřené na vývoj emočních a sociálních dovedností u dětí ve věku od 3 do 7 let a na posílení spolupráce mezi rodinou a MŠ. Na realizaci aktivit mateřská škola obdržela metodické pokyny a velké množství pomocných materiálů, včetně výtvarných pomůcek, maňásků pro děti i sešitů pro děti a rodiče. Více informací o jednotlivých aktivitách projektu můžete nalézt na internetových stránkách www.prevence.cpvp.cz.

_________________

Projekt „Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ“ v Olomouckém kraji, reg. číslo CZ.1.07/1.2.12/03.0005 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

0 komentářů: