Asociace aktivních škol k nové pozici ředitelů a rušení škol

pátek 4. května 2012 ·

Tisková zpráva Asociace aktivních škol č. 3 se vyjadřuje ke jmenování nového ministra, k návrhu na reformu maturit, odvolatelnosti ředitelů a redukci sítě škol.


Praha, 2. 5. 2012

1. Asociace aktivních škol vítá jmenování profesora Petra Fialy do funkce ministra školství, mládeže a tělovýchovy.


2. Členové Asociace aktivních škol (AASKOL) se na 3. konferenci v Praze a v následném internetovém hlasování usnesli na následujících bodech:

2.1 AASKOL podporuje poslanecký návrh na reformu maturitní zkoušky předsedkyně školského výboru poslanecké sněmovny Anny Putnové, který v hrubých rysech odpovídá požadavkům AASKOL, viz Tisková zpráva z června 2011.


3. K odvolatelnosti ředitelů a souvisejícím kompetencím

3.1 ASKOL požaduje v souvislosti se změnou působení ředitelů na dobu určitou navýšení mzdového ocenění ředitelů škol na třínásobek mzdy pedagoga.

3.2 AASKOL požaduje, aby ředitelé škol odpovídali za jasně definované a přidělené dvě celkové částky (provoz, mzdy), které budou moci využít pro efektivní a hospodárné fungování školy. Tyto prostředky budou moci použít aktuálně dle potřeby organizace, a bude v jejich kompetenci rozhodovat nejen o jejich použití, ale i přesunech.

3.3 AASKOL požaduje v důsledku neustálého komplikování zaměstnávání učitelů následující kritéria pro zaměstnávání učitelů a požadovanou kvalifikaci:
– VŠ pedagogického směru = kvalifikovaný
– učitel s VŠ jiného směru, který odučí úspěšně 5 let, se může kvalifikovat na základě vyjádření ředitele školy (a absolvováním pedagogiky – např. 100 hodin)

3.4 AASKOL požaduje větší vliv na tvorbu kurikula - liberalizace RVP, snížení počtu povinných hodin.

3.5 AASKOL odmítá možnost navrhnout ředitele do konkurzu školskou radou (které odmítá ad hoc).


4. Ke slučování a rušení škol

4.1 AASKOL se domnívá, že jedním z hlavních strategických problémů českého školství je přebujelá síť škol. Řešení tohoto problému by mělo být prioritou každého ministra.

4.2 AASKOL navrhuje zákaz formálního umělého snižování kapacit škol v rejstříku škol.

4.3 a) AASKOL požaduje stanovení jasných kritérií, kdy škola může/nesmí/má být zrušena (sloučena) za účelem omezení vlivu voluntaristických rozhodnutí.

b) AASKOL se domnívá, že důsledně normativní financování (viz též usnesení AASKOL z 2. 11. 2011) je dostatečným řešením problému optimalizace škol.


za Výbor Asociace
Václav Klaus v. r.
Vít Průša v. r.

0 komentářů: