Postupujeme dál na CESTĚ KE KVALITĚ

středa 9. května 2012 ·

Projekt „AUTOEVALUACE- Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“ vstupuje do své poslední fáze a školám nabízí již řadu nástrojů a možností na podporu vlastního hodnocení.
Vydejte se i vy spolu s ostatními školami na cestu ke kvalitě a vyzkoušejte například:
  • Již ověřené evaluační nástroje, které usnadní a zlepší proces vlastního hodnocení i na vaší škole – stačí zadat údaje a software vám již sám vygeneruje zprávu pro vás.
  • Rámec pro vlastní hodnocení školy, který je vhodný pro použití zejména na školách, jež s autoevaluací teprve začínají, a dále na těch, kde by systematičtěji pojatá autoevaluace mohla postrádat smysl, např. malotřídních školách.
  • Mezi dalšími evaluačními nástroji jsou například Klima školní třídy – dotazník pro žáky, Společenství prvního stupně – dotazník pro žáky formou počítačové hry, Rámec profesních kvalit učitele – nástroj na hodnocení a podporu profesního růstu učitelů.
Více na Portálu evaluačních nástrojů: www.evaluacninastroje.cz/nuovckk_portal Od května 2012 budete moci užívat portál evaluačních nástrojů  pod portálem RVP.CZ v sekci označené EN. Aktuální termín převodu sledujte na webových stránkách projektu www.nuov.cz/ae.
MŠMT schválilo prodloužení nejžádanějších aktivit projektu do srpna 2012. Jde o následující:
  • Činnost terénních poradců. Školy, které mají o tuto pomoc zájem, nechť se hlásí na adrese darina.mondockova@nuv.cz. Prioritně budou upřednostněny školy již dříve přihlášené a dále podle pořadí došlých žádostí. Více o této aktivitě viz www.nuov.cz/ae/poradenstvi
  • Uspořádání dalších 10 workshopů zaměřených na praktický nácvik práce s evaluačními nástroji. Termíny a místa jsou zveřejněny na webových stránkách projektu: www.nuov.cz/ae/ostre-workshopy
  • Zkvalitnění uživatelské přívětivosti práce s evaluačními nástroji.
Nebo si přečtěte ještě mnohem více v pátém čísle našeho bulletinu… Více o projektu a jeho výstupech na: www.nuov.cz/ae

0 komentářů: