Aeroškola pro učitele

neděle 17. června 2012 ·

Možnost pro učitele ZŠ a SŠ zúčastnit se zdarma ukázkové předpremiérové projekce nového českého dokumentu Olgy Špátové (projekce je určena výhradně učitelům, zúčastní se jí režisérka filmu a součástí bude i diskuze o možnostech využití filmu ve škole) a informace o chystaném Kurzu filmové výchovy pro učitele, který má akreditaci v systému DVPP MŠMT.


Ukázková projekce nového dokumentu Největší přání III vhodného pro výuku – pouze pro učitele – debata s režisérkou metodika.

Zveme všechny zájemce z řad učitelů ZŠ a SŠ na ukázkovou předpremiérovou projekci k novému dokumentárnímu filmu Olgy Špátové s názvem Největší přání III. Projekce se uskuteční 20. června v 17:00 v malém sále pražského kina Světozor a zúčastní se jej i režisérka filmu, aby mohla odpovědět na případné otázky a říci něco více o natáčení filmu.

Projekci jsme pro učitele připravili z toho důvodu, že film vnímáme jako velmi vhodný pro školní využití. Chceme jej tedy představit s předstihem, premiéru bude mít v září a od září jej tak můžou školy zhlédnout v českých kinech. K filmu připravujeme také metodické materiály, které na projekci představíme.

Jedná se o dokumentární projekt, jímž režisérka Olga Špátová navazuje na legendární filmy stejného názvu, které natočil její otec, dokumentarista Jan Špáta v roce 1964 a 1990. Zkoumá v něm, nakolik se posunuly hodnoty a jak se změnil život mladých lidí v naší zemi prostřednictvím otázky „jaké je vaše největší životní přání?“, kterou pokládá mladým lidem z různých sociálních skupin, z různých prostředí, spolků, iniciativ, s různým rodinným zázemím a pod. Film zajímavým způsobem zkoumá představy o životě současných mladých lidí a srovnává je s dřívějšími odpověďmi generace jejich prarodičů a rodičů.

Film se dotýká mnohých citlivých témat a otázek, které je možné dále ve výuce rozvíjet – jak se změnila česká společnost po roce 1989? Jak se mění představy mladých lidí o životě, jak se mění jejich hodnoty a priority? Jakým způsobem chtějí žít svůj život? Co znamená rodina v dnešní době? Jak mladí lidé chápou svobodu a dědictví komunismu? Proč se uchylují k extremistickým ideologiím? Mají právo na svobodný názor a kde jsou hranice svobody? Jaký je vztah mladých lidí k homosexualitě, k menšinám? Za co chce současný mladý člověk bojovat, o co se zasazuje, vůči čemu se vymezuje?

Film tak otevírá tématické okruhy a učivo mnohých vzdělávacích oblastí RVP, zejména občanské výchovy, základů společenských věd, dějepisu, osobnostní a sociální výchovy, multikulturní výchovy a dalších.

Na projekci je třeba se předem objednat na aeroskola@kinoaero.cz.

Více informací o filmu a projekci pro učitele najdete na webu Aeroškoly.


Další ročník Kurzu filmové výchovy

Aeroškola přijímá rezervace pro druhý ročník Kurzu filmové výchovy pro učitele, který je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurz se bude konat ve dnech 11.–14. 10. 2012 v Sedleci u Prahy. Kurz je určen všem učitelům, kteří chtějí realizovat výuku Filmové/Audiovizuální výchovy, ale neví jak.

Kurz je zaměřen na analýzy a rozbor filmů, na zprostředkování základů filmové řeči a na interpretaci. Součástí kurzu jsou rovněž tvůrčí dílny – základy natáčení a zpracování natočeného materiálu na počítači s jednoduchými prostředky, které jsou běžně dostupné. Kurz pořádá Aeroškola – vzdělávací sekce pražských artových kin Aero, Světozor a Oko, specializující se na filmovou výchovu pro školy i veřejnost a garantem kurzu je Mgr. Linda Arbanová, PhD (PedF UK v Praze, Aeroškola).

Kontakt: aeroskola@kinoaero.cz, více informací na www.aeroskola.cz.

Aeroškola
Kino Aero + Světozor + Oko
tel.: 608 960 016
e-mail: aeroskola@kinoaero.cz

0 komentářů: